กรณีศึกษาจริง

          หลายๆครั้งการจัดปรับฮวงจุ้ยมุ่งเน้นไปที่ บ้าน ร้านค้า อาคารสำนักงาน โดยบ่อยครั้งเราอาจคิดไม่ถึงว่า “โรงงาน” เองก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่หากมีฮวงจุ้ยที่ดี ช่วยเสริมลักษณะของการดำเนินธุรกิจและเสริมรูปดวงของเจ้าของหรือผู้บริหารแล้ว ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นมงคลและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้ไม่แพ้การจัดปรับฮวงจุ้ยของบ้าน ร้านค้า หรือแม้กระทั่งสำนักงาน เพราะหากโรงงานสามารถจะผลิตได้ราบรื่น ของเสียน้อย การจัดส่งทำได้ตรงเวลาไม่ผิดพลาด ก็ต้องถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่ดีของธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

 


สินค้าที่หลากหลายของ บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ ผู้ผลิตสินค้าขนมอบกรอบรายใหญ่ของประเทศไทย

 
                อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าไปจัดปรับฮวงจุ้ยให้กับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมอบกรอบรายใหญ่ของประเทศไทย ตั้งแต่โรงงานเดิมที่ย่านอ้อมน้อย จนกระทั่งธุรกิจเติบโตต้องขยายกำลังการผลิตไปสู่โรงงานใหม่ย่านนครชัยศรี ทางเจ้าของจึงได้เริ่มการวางฮวงจุ้ยของโรงงานใหม่ตั้งแต่ช่วงเริ่มซื้อที่ดิน และเริ่มออกแบบวางแปลนของโรงงานโดยรวม ที่ดินเดิมนั้นภาพรวมถือว่ามีศักยภาพที่ดี เพราะนครชัยศรีเองนั้นก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่เจริญของจังหวัดนครปฐม แต่คูน้ำที่ผ่านด้านหน้าที่ดินนั้นมีสภาพไม่สวยงาม หากต้องการจะทำธุรกิจที่กระจายสินค้าไปทางไกลทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ชัยภูมิของ  “น้ำ” นั้นถือว่าสำคัญมาก ต้องมีคุณภาพที่ดี เงื่อนไขแรกที่ อ.ตะวัน ได้แนะนำกับทางเจ้าของไปคือต้องขุดรอกคูคลองที่ผ่านหน้าที่ให้สะอาด และกระตุ้นพลังโดยการใช้กังหันหรือน้ำพุ

 


สภาพด้านหน้าของที่ดิน ที่มีคลองผ่านด้านหน้าที่ แต่น้ำนั้นยังดูไม่สะอาดไม่สวยงาม ถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดี


 
 


การวางฮวงจุ้ย Master Layout ของโครงการนั้นถูกจัดวางมาตั้งแต่ในช่วงการออกแบบ

 
                ส่วนการวาง Master Layout หรือแปลนโดยรวมของอาคารนั้น อ.ตะวัน ได้แนะนำ “องศาโชคลาภ” ให้กับทั้งการวางอาคารโรงงานและอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดให้กับธุรกิจ โดยในช่วงนั้นธุรกิจของไพบูลย์โปรดักส์กำลังอยู่ในช่วงขยายกิจการการขายไปทั่วประเทศรวมไปถึงกำลังมองโอกาสในการขยายไปยังต่างประเทศ ตามมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ย “มิ่งถาง” หรือ “ลานโล่ง” ขนาดใหญ่ จะเป็นตัวช่วยในการส่งกระแสพลังมาจากทางไกล เสริมการขยายธุรกิจไปยังระดับประเทศหรือแม้กระทั่งต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อ.ตะวัน จึงได้แนะนำเจ้าของให้เหลือพื้นที่ด้านหน้าโรงงานให้เยอะที่สุด เท่าที่จะทำได้โดยไม่กระทบกับกำลังการผลิต เพื่อจัดทำเป็น “สวนและน้ำพุ” ในการช่วยกระตุ้นพลัง โดยได้จัดวางให้ “สวนน้ำพุ” นั้นส่งพลังจากองศาโชคลาภ ให้กับทั้งตัวโรงงานและอาคารสำนักงาน เรียกว่าได้โชคสองชั้นนั่นเอง!!

 


คลองด้านหน้าโรงงานที่ถูกปรับสภาพให้สะอาด สวยงาม และลานโล่งสวนน้ำพุด้านหน้าอาคารที่มองได้ไกล ร่วมไปกับการวางตำแหน่งของน้ำพุให้เสริมทั้งตัวสำนักงานและโรงงาน ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมฮวงจุ้ย

 
                การออกแบบทางเข้าของโรงงานก็เน้นให้กระแสพลังจาก “ถนน” ภายในโครงการนั้นส่งพลังเข้ามาที่อาคารสำนักงานซึ่งเป็นส่วนที่ผู้บริหารระดับสูงนั่งทำงานให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นเมื่อมองจากหน้าประตูทางเข้าสำนักงานก็จะเห็นลานโล่งขนาดใหญ่แต่ไกลส่งพลังเข้ามา โดยในตำแหน่งโชคลาภนั้นก็ยังมีน้ำพุส่งพลังเข้ามาเสริมความเป็นมงคลได้อีก โดยน้ำพุนั้น อ.ตะวัน ได้วางฮวงจุ้ยให้มีพลังของทั้ง “ธาตุน้ำ” ที่จะช่วยเสริมแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่จะเน้นการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ และต่างประเทศให้มากขึ้นไปอีก ส่วนปากประตูของสำนักงานเองก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรับกับกระแสพลังที่ส่งเข้ามาให้ได้ทั้งหมด โดยตำแหน่งศาลของโรงงานนั้นนอกจากเป็นตำแหน่งที่เสริมบารมี แล้วก็ยังเป็นตำแหน่งที่ช่วยในการเก็บกระแสพลังให้กับประตูสำนักงานด้วยเช่นเดียวกัน

 


การวางแนวถนน รูปแบบของบ่อน้ำพุ และตำแหน่งของการตั้งศาล ล้วนแล้วแต่ได้รับการจัดวางตามหลักฮวงจุ้ย ให้ส่งกระแสพลังดีจากทิศโชคลาภให้กับอาคาร

 
          ส่วนการวางอาคารของตัวโรงงานนั้น เน้นการจัดวางให้เป็นระเบียบและเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เพราะต้องการให้พนักงานที่มีหลายร้อยคนมีความสมัครสมานสามัคคี ถึงแม้ว่าสินค้าจะหลากหลาย มีหลายแผนก แต่เมื่อฮวงจุ้ยจัดวางให้มีจุดยืนร่วมกัน ก็จะสามารถช่วยหล่อหลอมทีมงานได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นอาคารโรงงานยังถูกออกแบบให้เหมือนเป็น “ภูเขา” มาช่วยเก็บพลังให้กับที่ดินโดยรวม โดยเฉพาะ “ลานโล่งสวนน้ำพุในทิศโชคลาภ” ที่ถือได้ว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดวางฮวงจุ้ยในครั้งนี้ด้วย จึงทำให้อาคารโรงงานนั้นนอกจากตัวเองจะมีฮวงจุ้ยที่ดี ยังสามารถเก็บพลังให้กับสวนน้ำพุเพื่อช่วยสร้างโชคลาภอย่างทวีคูณให้กับอาคารสำนักงานซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย

 การวางตำแหน่งของตัวโรงงาน นอกจากจะอยู่ในตำแหน่งและองศาทิศทางที่ดีของตนเองแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนภูเขาเก็บพลังให้กับอาคารสำนักงานอีกด้วย

 
          ปัจจุบัน บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ ยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในช่วงชะลอตัว เพราะนอกจากความเอาจริงเอาจัง ความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจและดูแลพนักงาน ของเจ้าของและผู้บริหารแล้ว การจัดวางฮวงจุ้ยที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับ 


 

Le Coral Hideaway ฮวงจุ้ยมังกรน้ำแห่งทะเลอันดามัน

ดังนั้นเมื่อตอนที่ลูกค้าประจำของผมอีกท่านได้พาไปดูสถานที่เป็นที่ดินเปล่าติดริมทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาเพื่อพัฒนาต่อให้เป็นโรงแรม เมื่อดูจากชัยภูมิที่พิเศษของสถานที่ร่วมกับองศาทิศทางที่ดีจึงบอกได้อย่างมั่นใจว่า “สามารถซื้อและพัฒนาต่อให้เจริญรุ่งเรืองได้” จึงสร้างความมั่นใจ แม้ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม “ที่แรก” ของกลุ่มธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาเริ่มกิจการ และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของ “Le Coral Hideaway Beyond Phuket”  
(อ่านต่อ....) 

วางฮวงจุ้ยอาคาร AIA Sathorn Tower 

เมื่อ AIA ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพราะมองว่ายังมีโอกาสที่ดีอยู่มากโดยเฉพาะในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนหรือ AEC โดยทาง AIA ได้ลงทุนในการสร้างอาคารสำนักงานในระดับ Premium สองแห่งในประเทศไทยได้แก่ อาคาร AIA Sathorn Tower ตั้งอยู่บนหัวมุมซอยเซนต์หลุยส์ 3 บนถนนสาทรใต้ และ AIA Capital Center ที่ถนนรัชดา ซึ่งต้องถือว่าเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่สองแห่งแรกที่ทาง AIA ลงทุนในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท!! โดยคาดหวังว่าจะให้เป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสในการวางฮวงจุ้ยหนึ่งในอาคารหลักหลักของ AIA ได้แก่อาคาร AIA Sathorn Tower โดยได้ทำงานร่วมกับหนึ่งในบริษัทสถาปนิกชั้นนำ Stephen J Leach, Jr. Associates limited (SL+A Bangkok) ในการวางฮวงจุ้ยอาคารสำนักงานแห่งนี้

อ่านต่อ....  ปรับฮวงจุ้ยเสริมมงคล สำนักงานใหญ่แลคตาซอย

หากพูดถึงบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายนมถั่วเหลือง ทุกคนก็คงรู้จักบริษัทแลคตาซอยอย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นหนึ่งใน “ผู้นำ” ของตลาดนี้ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องของรสชาติ คุณภาพ และความคุ้มค่าของสินค้าเป็นอย่างมาก โดย อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ เองก็ได้มีโอกาสได้ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยกับแลคตาซอยมานานกันมาอย่างยาวนาน โดยต้องถือว่าทำเลสำนักงานใหญ่ของแลคตาซอยนั้นมีฮวงจุ้ยที่ดีเยี่ยมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนอกจากความสามารถของเจ้าของ ผู้บริหาร และทีมงานที่ช่วยให้แลคตาซอยนั้นก้าวมาประสบความสำเร็จจนถึงจุดนี้ได้ (อ่านต่อ....)  ปลุกมังกรหลับ ปรับฮวงจุ้ยโรงแรม Centra Central Station

หากพูดถึงการต้องมาทำธุรกิจในสถานที่ที่ก่อนหน้านี้เคยมีธุรกิจใกล้เคียงกันทำไว้แล้วไม่ประสบความสำเร็จนั้นต้องถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการ เพราะสถานการณ์ดังกล่าวคงกระทบกับความเชื่อมั่นของเราไม่มากก็น้อย อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสดูฮวงจุ้ยให้กับกลุ่ม “ฮอนด้า พระราม 3” ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่แห่งหนึ่งของฮอนด้า ช่วงขยายสาขาใหม่ โดยสนใจอาคารเก่าย่านหัวลำโพงบริเวณแยกไมตรีจิตร ซึ่งอาคารนั้นเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของแบรนด์รถหรูหนึ่งมาก่อน แต่กิจการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร (อ่านต่อ....)  วางฮวงจุ้ยโรงงาน เพิ่มพลังการทำธุรกิจ

หลายๆครั้งการจัดปรับฮวงจุ้ยมุ่งเน้นไปที่ บ้าน ร้านค้า อาคารสำนักงาน โดยบ่อยครั้งเราอาจคิดไม่ถึงว่า “โรงงาน” เองก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่หากมีฮวงจุ้ยที่ดี ช่วยเสริมลักษณะของการดำเนินธุรกิจและเสริมรูปดวงของเจ้าของหรือผู้บริหารแล้ว ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นมงคลและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้ไม่แพ้การจัดปรับฮวงจุ้ยของบ้าน ร้านค้า หรือแม้กระทั่งสำนักงาน (อ่านต่อ....)


 

พลิกทำเลฮวงจุ้ยโชว์รูม BMW MF Motorrad

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าไปดูฮวงจุ้ยให้กับ Motor Field Group ตั้งแต่เริ่มขยายกิจการใหม่ๆ ในช่วงแรกเริ่มจากการขายสินค้าประเภทเรือเจ็ทสกี รวมไปถึงอะไหล่ต่างๆ โดยต้องเข้าไปปรับปรุงสถานที่โชร์รูมรถยนต์ของเจ้าของเดิมที่ทำไว้ได้ไม่ดีจนต้องปิดกิจการไป เมื่อ อ.ตะวัน ได้เข้าไปเห็นสถานที่จึงได้พบว่าแท้จริงแล้วโชว์รูมรถยนต์ดังกล่าว อยู่ในฮวงจุ้ยที่ดีมาก เพราะอยู่ริมถนน พระราม 2 ช่วงมหาชัย บริเวณ “โค้งท้องมังกร” หรือ “โค้งกระเพาะหมู” ของแม่น้ำท่าจีน ถือว่าเป็นทำเลที่มีกระแสพลังในทางฮวงจุ้ยอย่างดีเยี่ยม   เสริมมังกรน้ำ กระตุ้นพลังสนามกอล์ฟ Royal Gems Golf City

ผมเองก็ได้มีโอกาสในการให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยกับสนามกอล์ฟ Royal Gems Golf City ที่รังสิต-นครนายกคลอง 6 ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาวของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงที่สนามเริ่มเปิดบริการได้ไม่นาน โดยสภาพชัยภูมิในภาพรวมของ Royal Gems Golf City นั้นถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ใกล้กับจุดที่ถนนรังสิต-นครนายก ตัดกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งถือว่าเป็นสองถนนสายหลักที่มีกระแสพลังมากทางฝั่งเหนือของกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่สามารถเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ จึงได้บอกกับทางทีมเจ้าของและผู้บริหารว่า Royal Gems Golf City นั้นถือว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพมาก (อ่านต่อ....)


 

วางฮวงจุ้ยดักกระแสมังกร โครงการ Int พระราม 3

ในยุคปัจจุบันต้องการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากก็เห็นจะเป็น Community Mall ที่เริ่มมีมาในช่วงทศวรรษหลังและเริ่มมีกระจายไปอยู่หลายๆแห่งทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ่ แม้ว่าจะยังมีโอกาสในธุรกิจที่มาก แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อทางเจ้าของโครงการ Int (หรือ Intersect) พระราม 3 เริ่มลงทุนในธุรกิจ Community Mall เพื่อความมั่นใจว่าจะเป็นโครงการที่ดี จึงได้ให้ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ วางฮวงจุ้ยให้โครงการตั้งแต่เริ่มออกแบบ
(อ่านต่อ....)  ปรับฮวงจุ้ยสำนักงาน เพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจ

ในหลายๆครั้งที่เราดำเนินธุรกิจแล้วพบกับอุปสรรค อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจในมหภาคหรือการแข่งขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งปัญหาภายในสำนักงาน หรือโรงงานของเราเอง ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสรรคนั้นในหลายๆด้าน เราก็สามารถเข้าใจและมองเห็นปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพราะประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่สั่งสมมานานช่วยหล่อหลอมให้เราเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ดี อย่างไรก็ตามในบางครั้งปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน ก็สามารถจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่กระทบกับการทำธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

อ่านต่อ....


 

วางฮวงจุ้ยคอนโดมิเนียม Parque พุทธบูชา 48

ในปัจจุบันต้องถือว่าโครงการที่พักอาศัยอย่างคอนโดมิเนียมนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการพักอาศัยมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ต่างๆของประเทศเรา ที่ราคาของที่ดินนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การลงทุนในคอนโดมิเนียมที่ดีนั้น นอกจากจะสามารถมีโอกาสทำให้เราอยู่ในทำเลที่ดีได้ง่ายกว่าการซื้อที่ดินหรือบ้านที่ต้องยอมรับว่าราคานั้นเพิ่มสูงไปมากแล้ว ก็ยังสามารถสร้างรายได้ทางอ้อมได้จากการปล่อยเช่าหรือราคาที่มีโอกาสปรับสูงขึ้นในอนาคตได้อีก

อ่านต่อ....  วางฮวงจุ้ยดี เพิ่มศักยภาพทำเลธุรกิจ

หลายๆท่านคงเคยมองหาทำเลเพื่อทำธุรกิจ การค้า กันมาบ้างและคงได้เคยพบทำเลที่มีลักษณะที่เรามีความสงสัยว่าไม่ดี เช่น ผู้อยู่อาศัยเดิมนั้นทำธุรกิจแล้วไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จ หรือ อยู่ในย่านที่ดูแล้วผู้คนยังไม่พลุกพล่าน ดูสภาพเงียบๆเหมือนกับว่าจะไม่สามารถทำธุรกิจได้ และท่านมีโอกาสที่จะได้ที่ดินหรือทำเลนั้นในราคาที่ไม่แพง แต่เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาของทำเลนั้นๆไม่ดี จึงทำให้ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเสี่ยงในการเลือกทำเลนั้นๆหรือไม่

อ่านต่อ....


  ปรับฮวงจุ้ยสำนักงานโครงการ The Editor โครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูของพฤกษา

          อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสประเมินฮวงจุ้ยให้กับโครงการ The Editor ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หนึ่งในยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดย The Editor ถือเป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูของพฤกษา อยู่บนทำเลถนนพหลโยธิน ตรงกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานควายพอดี เมื่อ อ.ตะวัน ได้ไปดูสถานที่จริงก็มีความมั่นใจว่า “ยอดจอง” ของโครงการนี้ต้องดีแน่นอน เพราะลักษณะของที่ดินมีฮวงจุ้ยที่ดี เนื่องจากแนวถนนพหลโยธินนั้นถือว่าเป็นถนนที่มีกระแสพลังสูง ไม่ว่าจะเป็นจากการจราจรโดยตรง และ จากแนวรถไฟฟ้า BTS ดังนั้นการปรับฮวงจุ้ยของโครงการนี้คือ ทำอย่างไรให้สามารถดึงเอากระแสพลังจากภายนอกโครงการเข้ามาสะสมภายในโครงการ ส่งผลดีให้ได้มากที่สุด (อ่านต่อ....) 

M1 เชียงใหม่ บูทิคเกสเฮ้าส์ ทำเลดี ฮวงจุ้ยดี เจริญรุ่งเรือง

เมืองเชียงใหม่นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีฮวงจุ้ย “ที่ดีมาก” ของประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นลำดับต้นๆ ไม่แพ้ กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, ชลบุรี หรือ นครราชสีมา โดยเฉพาะในช่วงฮวงจุ้ยตั้งแต่ยุคที่ 8 เริ่มตั้งแต่ปี พศ.2547 เป็นต้นมาชัยภูมิในระดับมหภาคก็เริ่มส่งผลดีต่อฮวงจุ้ยของจังหวัด
(อ่านต่อ....) 

ฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม สิ่งดีๆที่คู่กัน

ในอดีตที่ผ่านมาภาพของ “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” นั้นมักจะมีการพูดถึงในทำนองที่ว่าไม่สอดคล้องกับหลักการทาง “สถาปัตยกรรม” ทำให้งานก่อสร้างหรืองานออกแบบตกแต่งนั้นได้รับผลกระทบทางด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ทำได้ช้า ซินแสฮวงจุ้ยไม่เข้าใจหลักการทางสถาปัตย์ฯ หรือจนกระทั่งต้องทุบรื้องานก่อสร้าง ทำให้ภาพที่คนภายนอกมองมานั้นเหมือนกับว่าทั้งสองสิ่งนั้นไม่สามารถเข้ากันได้ดี แต่แท้จริงแล้ว “แก่นแท้” ของฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรมนั้นไม่ต่างกัน (อ่านต่อ....)  

‘ฮวงจุ้ยดี โอ่โถง มั่นคง’ คำจำกัดความบ้านสองเรา

เพิ่งย้ายบ้านเข้ามาพำนักอยู่อาศัยตามฤกษ์ดี 17 ธ.ค.ปีที่ผ่านมา เจ้าของบ้านหลังใหญ่กว้างขวางกว่า 1 ไร่ หน้าบ้านโชว์สวนดอกไม้กระจุ๋มกระจิ๋มสวยน่ารักแบบสวนอังกฤษ คุณหมอแบงก์นพ.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนจีนเจ้าของ Herb Plus คลินิก ควงคู่ภรรยาแย้มยิ้มแจ่มใสต้อนรับคนมาเยือน “หนิง” ภควดี ที่ตอนนี้ทำงานเป็นผู้บริหารในตำแหน่งเอ็มดีพรีม่าโกลด์ บ้านหลังงาม ใหญ่โต สวนสวยหน้าบ้านหลังใหม่ก็แสดงถึงความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด

อ่านต่อ.... 

เชิญ โฮสเทล (Chern Hostel) สวย เรียบ เก๋ ฮวงจุ้ยดี

ย่านท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมในกรุงเทพมหานครของเราก็คือในเกาะรัตนโกสินทร์ที่ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์แห่งหนึ่งของเมืองหลวงของประเทศเรา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายอย่างก็เกิดขึ้นที่ย่านนี้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ที่พัก ในขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มักจะใช้อาคารเก่าหรืออาคารเดิมมาทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง ให้สวยงามน่าสนใจ เมื่อผนวกเข้ากับการบริการที่ดี ทำเลที่เหมาะสม ก็ทำให้เป็นธุรกิจหรือการลงทุนที่คุ้มค่า

อ่านต่อ....  ฮวงจุ้ยดี ก็สวยได้

สำหรับมุมมองของผมแล้วการดูฮวงจุ้ยนั้นเป็นทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหลักการของฮวงจุ้ยนั้นคือการ “คำนวน” ด้วยหลักวิชาการชั้นสูง ว่าพลังงานที่ดีและเข้ากับดวงชะตาผู้อยู่มาจากทิศทางใด และจะจัดวางสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมอย่างไร เพื่อดึงเอากระแสพลังงานธรรมชาติหรือกระแสพลังงานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อทำให้ทิศดีนั้นส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็น “ศาสตร์” นั่นเอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดฮวงจุ้ยนั้นก็ต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยด้วย ซึ่งอาจารย์ฮวงจุ้ยแตละคนนั้นก็จะมีมุมมองในเรื่องของการปรับแต่งฮวงจุ้ยในด้านนี้แตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็น “ศิลป์”  (อ่านต่อ....)  ฮวงจุ้ยสุดทันสมัยของออฟฟิสใหม่ Apple

เพราะจ็อบส์มองว่าอยากได้ออฟฟิสที่มีความ “ทันสมัยที่สุดในโลก” และยังต้องแสดงถึง “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม” เขาจึงได้ทำตามความฝันครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต โดยการลงมือออกแบบอาคารนี้ด้วยตนเองในทุกรายละเอียดไม่ต่างจากตอนพัฒนาสินค้าในตำนานของ Apple หลายๆตัว แม้กระทั่งในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติก่อสร้างกับสภาเมือง จ็อบส์ก็ลงทุนไปด้วยตนเองแม้ในช่วงนั้นเขาจะสุขภาพย่ำแย่มากแล้วก็ตาม เพราะเขาต้องการโครงการนี้ผ่านและสามารถก่อสร้างได้จริง (อ่านต่อ....)Page : [1] [2]