1577 Infinite Headquarter ความงามและฮวงจุ้ยที่ดีผสมผสานกันอย่างลงตัว

 


สำนักงานใหญ่ของ 1577 Infinite ที่ได้รับการจัดวางฮวงจุ้ยตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงการ
 

ตั้งแต่ได้มาดูที่ดินแปลงสวยที่ย่านเกษตรนวมินทร์ ที่ทาง 1577 Infinite กำลังตัดสินใจว่าจะมาลงทุนสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่ดินมีหน้ากว้างติดกับถนนใหญ่ อยู่บริเวณโค้งโอบที่คอยส่งพลังดีเข้ามาที่ตัวที่ดินตลอดเวลา และ เมื่อวัดองศาทิศทางก็พบว่าเป็น “องศาโชค” ของฮวงจุ้ยในยุคที่ 9 (พศ.2567-2587) เมื่อเห็นปัจจัยทุกอย่างลงตัว จึงมั่นใจให้ทางเจ้าของและผู้บริหารสามารถลงทุนในที่ดินแปลงสวยนี้ได้ และได้เริ่มโปรเจคในการออกแบบสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่หลักการคือต้องการให้เป็นสำนักงานใหญ่ที่มีความยั่งยืน ส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองไปจากรุ่นสู่รุ่นได้

บ่อน้ำพุเสริมพลังในทิศโชคของโครงการ และมีประตู Main Entrance ที่โอ่โถงเป็นจุดรับพลังการวางฮวงจุ้ยของ 1577 Infinite นั้น เนื่องจากตัวที่ดินนั้นมีองศาทิศทางที่ดีอยู่แล้ว การจัดวางจึงให้อาคารหลักของกลุ่มอาคารรวมนั้นวางขนานและอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการ เปิดประตู Main Entrance ในตำแหน่งองศาโชคของยุค และ มีการกระตุ้นพลังโดยการทำบ่อน้ำพุขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำพุ่งเข้า 17 หัวตามเลขมงคลของบริษัทตลอดทั้งแนวหน้าของอาคาร เป็นการช่วยเสริมความเป็นมงคลจากการที่ประตู Main Entrance เองก็รับกระแสพลังจากถนนเกษตรนวมินทร์ด้านหน้าโครงการอยู่แล้ว
ประตู Main Entrance ออกแบบได้ดูโอ่โถงสวยงาม มีกันสาดลาดเข้าช่วยดึงพลังดีเข้าได้อีกทาง


ประตูของอาคารนั้นออกแบบให้โปร่งโล่งทั้งด้านหน้า และด้านในของโถงประตู ความโปร่งโล่งด้านหน้านั้นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ส่วนความโปร่งโล่งด้านในโถงประตูหมายถึงเราสามารถเก็บจังหวะโอกาสนั้นได้เป็นอย่างดี Main Entrance นั้นออกแบบให้มีขนาดใหญ่สวยงามเมื่อเทียบกับขนาดของอาคาร มีกันสาดยกสูงและวางองศาลาดเข้าช่วยดึงพลังเข้าภายในอาคารได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนโถงภายในมีขนาดใหญ่โปร่งโล่งสูง เพิ่มความสวยงามภายในอาคารและมีฮวงจุ้ยที่ดีด้วย
โถงภายในของอาคารหลัก ออกแบบให้มีความสูงกว้าง โปร่งโล่ง ช่วยสะสมพลังจากภายนอกได้ดี


กลุ่มของอาคารนั้นถูกวางให้ร้อยเรียง เชื่อมต่อ เพื่อโอบกักเก็บพลังไว้ในโครงการ และ ยังสามารถทำให้แต่ละบริษัทย่อยหรือแต่ละหน่วยงานนั้นสามารถทำงานเชื่อมต่อสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นกลุ่มของอาคารที่มีขนาดใหญ่ก็ตาม และ การร้อยเรียงกลุ่มอาคารนี้ยังช่วยเสริมให้บริเวณท้ายของที่ดินนั้นดูมีความหนักแน่นมั่นคง ถ้าเปรียบที่ดินเป็นถุงเก็บทรัพย์ก็เสมือนกับก้นถึงแน่นหนาไม่รั่วไหล เก็บความเป็นมงคลความเจริญรุ่งเรืองไว้ได้เป็นอย่างดี
แม้จะมีหลายอาคาร แต่การออกแบบที่ช่วยร้อยเรียงเชื่อมต่อกระแสพลังของแต่ละอาคารสามารถทำได้เป็นอย่างดี


ภาพรวมของโครงการนั้นออกแบบให้มีพลังเชื่อมต่อของ “ธาตุทอง” “ธาตุน้ำ” และ “ธาตุไม้” โดยธาตุทองนั้นได้แก่ความทันสมัย โค้งกลม มันวาว สื่อถึงความต้องการพัฒนาไปเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม และพัฒนาทั้งสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ธาตุน้ำนั้นได้แก่ ความไหลลื่นต่อเนื่องเสมือนลูกคลื่น การใช้กระจกที่ใสกระจ่าง บรรยากาศของน้ำที่มาใช้ประกอบกับสถาปัตยกรรม ธาตุน้ำจะช่วยเสริมความเป็นมงคลในการค้าขายทางไกล ขยายตลาดไปได้ไกลถึงระดับประเทศและภูมิภาคในอนาคต ส่วนธาตุไม้ ได้แก่การมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ประดับประดาให้ชื่นตาชื่นใจ ธาตุไม้จะช่วยเสริมธุรกิจการค้าในด้านสติปัญญาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในองค์กร ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทางผู้ออกแบบเองก็สามารถทำโจทย์นี้มาใส่ในงานออกแบบได้อย่างลงตัว
กลุ่มอาคารของ 1577 Infinite ออกแบบโดยใช้รูปแบบของ “ธาตุน้ำ” “ธาตุทอง” และ “ธาตุไม้” ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงามเป็นอย่างมาก


เมื่อความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของทั้งเจ้าของและผู้บริหารที่อยากทำให้ 1577 Infinite เป็นบริษัทที่ยั่งยืนได้ถูกถ่ายทอดออกมากับสำนักงานใหญ่นี้ และได้นำเอาหลักการของฮวงจุ้ยและการออกแบบที่ดีเข้ามาผสมผสานกัน จึงทำให้สำนักงานใหญ่ของ 1577 Infinite นี้ออกมาสวยงามดั่งงานศิลปะในขณะเดียวกันก็มีฮวงจุ้ยที่ดีเยี่ยมในระดับ “Masterpiece” อีกด้วย ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี


หน้าแรกฮวงจุ้ย....