ใครชงใครดีในปี “ฉลูทอง” 2564

 

          สำหรับในปีฉลูรอบนี้เป็นรอบพลังของ “ฉลูทอง” เป็นพลังที่ผสมผสานทั้งความหนักแน่นมั่นคง และฉับไวรวดเร็ว ดังนั้นหากใครได้รับผลดีจากปีฉลูนี้ก็จะรับผลดีนั้นไปอย่างเต็มที่ ในทางกลับกันหากใครรับผลเสียจากปีนี้ก็ต้องคอยระวังว่าผลเสียนั้นจะรุนแรงได้เช่นเดียวกัน โดยการนับการขึ้นปีใหม่นี้สามารถนับได้ 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มนับตั้งแต่ช่วง Winter Solstice ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา หรือในวันชิวอิกที่จะตรงกับ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ แต่วันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการนับปีใหม่ตามศาสตร์ “ลิปชุง” หรือช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ที่ในปีฉลูนี้จะเริ่มในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เอง
           โดยในกลุ่มนักษัตรที่ดีในปีฉลูนี้ ได้แก่ท่านที่เกิดในปี “ชวด” “ระกา” และ “มะเส็ง” จะเป็นนักษัตรที่พลังฟ้าของปีฉลูทองส่งพลังเข้ามาเสริมดวงของท่าน

            ท่านที่เกิดในปีชวด พลังของปีฉลูจะส่งเสริมท่านในรูปแบบของ “ลักฮะ” หรือ “คู่แท้” จะเป็นปีที่ท่านมีชื่อเสียง ได้รับความยอมรับ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีอำนาจบารมีเพิ่มขึ้น มีหน้าที่การงานใหม่ๆหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน ทั้งสินค้าใหม่ๆ บริการใหม่ หรือช่องทางการขายใหม่ๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากและท้าทายแต่ท้ายที่สุดท่านก็จะสามารถจัดการให้ผ่านไปได้ด้วยดี ในดวงชายปีนี้จะเป็นปีที่มีเสน่ห์ และมีโอกาสที่จะมีลูก ส่วนในดวงหญิงในปีนี้เป็นปีที่ดีในเรื่องของคู่ครอง


            ท่านที่เกิดในปีระกา พลังของปีฉลูจะส่งเสริมท่านในรูปแบบของ “ซาฮะ” หรือ “รักสามัคคี” จะเป็นปีที่ท่านได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ได้คาดคิดไว้มาก่อน หรือมีโอกาสทางธุรกิจจากบริษัทใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือพาร์ทเนอร์รายใหญ่ๆ รวมไปถึงหน่วยงานราชการ หรือธุรกิจเกี่ยวกับสัมปทาน นอกจากนี้ยังเป็นปีที่ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อน แต่ท้ายสุดจะช่วยสร้างเสริมความสามารถให้ท่านเป็นอย่างดี ทั้งในดวงชายและหญิงปีนี้จะเป็นปีที่ท่านมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง       


           ท่านที่เกิดในปีมะเส็ง พลังของปีฉลูจะส่งเสริมท่านในรูปแบบของ “ซาฮะ” หรือ “รักสามัคคี” จะเป็นปีที่ท่านจะมีโอกาสในการพูดจาแสดงออก ได้พบเจอกับคนหมู่มาก มีความสามารถในการพูดจาชักจูงเอาชนะใจคนได้เป็นอย่างดี มีโอกาสโยกย้ายงานหรือถิ่นฐาน เป็นปีที่ท่านบริหารจัดการธุรกิจการงานต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้าได้อย่างราบรื่นและได้รับผลลัพธ์ที่ดี หากมีโอกาสในการเดินทางไกลในเรื่องของการงาน ก็จะสามารถทำได้อย่างราบรื่น ในดวงของฝ่ายชายปีนี้จะพูดจาดีมีเสน่ห์ ส่วนในดวงของฝ่ายหญิงปีนี้จะมีโอกาสได้ลูก
          ส่วนที่ท่านเกิดในปีนักษัตร ขาล เถาะ วอก กุน จะถือเป็นกลุ่มนักษัตรที่ไม่โดนพลังของปีฉลูชงเข้ามาแบบรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันเองก็ไม่ได้เสริมเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน
            ท่านที่เกิดในปีขาล ในปีฉลูนี้ท่านจะมีโชคลาภเงินทอง หรือโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น แต่จะต้องมาจากความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง และจะมาจากการงานหรือธุรกิจการค้าที่ท่านทำอยู่หรือได้ริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคอยู่บ้างแต่ในท้ายที่สุดแล้วความพยายามจะช่วยให้เกิดความสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี การทำธุรกิจทางค้ากับบริษัทใหญ่ หน่วยงานราชการ หรือกับต่างชาติต่างประเทศ ก็จะสามารถทำได้ดี  และในดวงชายหากมีความรักชอบพอกับใครก็ให้มีความตั้งใจจริง จะประสบความสำเร็จในความรักได้


            ท่านที่เกิดในปีเถาะ ในปีฉลูนี้ท่านจะมีโชคลาภเงินทอง หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หน้าที่การงานใหม่ๆที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ในปีฉลูนี้ให้ท่านเน้นการหาลูกค้ารายใหม่ สินค้าใหม่ คู่ค้าใหม่ ช่องทางการขายใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้ หากมีโอกาสที่จะต้องลงทุนอะไรใหม่ๆ หรือมีการลงทุนที่มีความเสี่ยง ก็ให้พยายามศึกษาในสิ่งที่จะลงทุนให้ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง เพราะมีโอกาสที่การลงทุนนี้จะสร้างผลสำเร็จให้ท่านได้เป็นอย่างมาก และในดวงชายจะต้องระวังว่าจะวุ่นวายเรื่องของความรักมือที่สามไว้ด้วย


            ท่านที่เกิดในปีวอก ในปีฉลูนี้จะเป็นปีที่ท่านได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีความสามารถในการเข้าหาผู้มีอำนาจ ลูกค้ารายใหญ่ หรือ ทำธุรกิจการค้ากับบริษัทใหญ่ๆ โดยเน้นให้เป็นคนหรือบริษัทที่ท่านคุ้นเคยก็จะให้คุณกับท่านได้เป็นอย่างดี เป็นปีที่การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ท่านสนใจหรือร่ำเรียนอยู่แล้วก็จำมีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง แต่ในทางกลับกันก็ต้องระวังว่าในปีฉลูนี้ท่านจะมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง จนทำให้บางครั้งติดดื้อรั้น ทำให้ทะเลาะขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย


            ท่านที่เกิดในปีกุน ในปีฉลูนี้จะเป็นปีที่ท่านมีอำนาจบารมี ได้รับความยอมรับมีชื่อเสียง มีความรับผิดชอบภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นงานที่ท่านได้เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว และหากท่านสามารถบริหารจัดการได้ดี ก็จะเป็นที่มาที่ทำให้ท่านได้เลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่ง แม้ว่างานนั้นๆจะเป็นงานที่ยาก แต่หากมีความตั้งใจพยายามท้ายสุดแล้วท่านก็จะสามารถบริหารจัดการได้ เป็นที่มาของการได้รับความยอมรับ ในดวงชายจะเป็นปีที่ท่านมีโอกาสมีลูก ส่วนในดวงหญิงเป็นปีที่มีโอกาสในการมีคู่ครอง

 
 
 
            สำหรับท่านที่เกิดในปีนักษัตรมะแม มะโรง จอ มะเมีย และ ฉลู ในปีฉลูนี้ถือได้ว่าท่านมีการชงในดวง โดยผลจากการชงในแต่ละปีนั้นจะแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้
            ท่านที่เกิดในปีมะแม ในปีฉลูนี้ถือได้ว่าเป็นปี “ชงใหญ่” หรือ “ชงแบบ 100%” เพราะพลังของฟ้าถือว่าอยู่ “ตรงข้าม” กับพลังปีเกิดของท่านเรียกได้ว่าประชันหน้ากันพอดี ท่านต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุการณ์เดินทางไกล การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ ท้อง กระเพาะ ลำไส้ ผิวหนัง รังไข่ มดลูก ระวังการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ คอยดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้าน ระวังการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรง รวมไปถึงมีโอกาสเสียทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่ ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินทอง เซ็นสัญญาค้ำประกัน และในเรื่องของความรักทั้งดวงหญิงและชายต้องระวังการโดนแก่งแย่งคู่รักในปีนี้ด้วย


            ท่านที่เกิดในปีมะโรง ในปีฉลูนี้ถือได้ว่าเป็นปี “ชงเล็ก” แบบ “ผั่ว” หรือทะเลาะ เบาะแว้ง ขัดแย้งรุนแรง โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ หากทำธุรกิจการค้าต้องระวังมีปัญหากับลูกค้ารายใหญ่ หรือคู่ค้ารายสำคัญ หากเป็นภายในที่ทำงานต้องระวังการทะเลาะหรือมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา ต้องระวังการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง มีการว่าร้ายทำให้เสียชื่อเสียงมีคดีความ ระวังการลงทุนเสี่ยงๆทำให้เสียหายรุนแรง และโดนโกงขโมย การเดินทางไกลก็จะไม่ราบรื่นมากเท่าไรนัก และในเรื่องของความรักทั้งดวงชายและหญิงก็ต้องระวังการโดนแก่งแย่งคู่รักในปีนี้ด้วย


            ท่านที่เกิดในปีจอ ในปีฉลูนี้ถือได้ว่าเป็นปี “ชงเล็ก” แบบ “เฮ้ง” หรือ แก่งแย่ง เบียดเบียน มีความวุ่นวาย โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ หากทำธุรกิจการค้าท่านต้องระวังการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงจนเสียลูกค้ารายใหญ่ เสียทรัพย์ก้อนใหญ่ ต้องระวังลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหญ่จะเอาเปรียบเบียดเบียน ต้องระวังการลงทุนที่เสี่ยงหากไม่มีความมั่นใจจะส่งผลเสียได้รุนแรง รวมไปถึงการโดนโกงขโมยอีกด้วย หากเป็นในที่ทำงานก็จะมีการแข่งขันภายในที่วุ่นวายกวนใจ การเดินทางไกลก็จะไม่ราบรื่นเท่าไร และในเรื่องของความรักทั้งในดวงชายและหญิง ก็ต้องระวังการโดนแก่งแย่งคู่รักในปีนี้ด้วย


            ท่านที่เกิดในปีมะเมีย ในปีฉลูนี้ถือได้ว่าเป็นปี “ชงเล็ก” แบบ “ไห่” หรือไห้ร้าย โดยนักษัตรมะเมียในบางตำราก็ว่าไม่ชง แต่เพื่อความปลอดภัยก็ขอให้มองเผื่อไว้ก่อนดีกว่า ท่านต้องระวังการโดนว่าร้าย ให้ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง จะเป็นปีที่ท่านมีโอกาสได้แสดงออก พูดจา ริเริ่มการงานใหม่ๆเยอะ แต่ควรจะเลือกทำในสิ่งที่มีความมั่นใจจริงๆ จะได้ประโยชน์สูงสุด การทำงานในปีนี้แม้ท่านจะมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษ แต่ก็ต้องระวังงานที่มีความเสี่ยงจะผิดกฎระเบียบ หากท่านทำไปจะทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่คนนำมาว่าร้ายท่านได้ ในปีนี้ท่านมีโอกาสจะต้องเดินทางหรือโยกย้าย แม้จะไม่ราบรื่นมากนักแต่ก็ไม่ถึงกับมีผลเสียรุนแรง


            ท่านที่เกิดในปีฉลู ในปีฉลูนี้ถือว่าพลังของฟ้ามีพลังเหมือนกับตัวท่าน โดยนักษัตรฉลูในบางตำราก็ว่าไม่ชง แต่เพื่อความปลอดภัยก็ขอให้มองเผื่อไว้ก่อนดีกว่า ในปีนี้ท่านจะต้องระวังว่าท่านจะมีความเชื่อมั่น เป็นตัวของตัวเอง จนติดดื้อรั้นไม่ยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลง เป็นที่มาของการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับคนรอบข้าง จะเป็นปีที่ท่านได้มีพรรคพวกเพื่อนฝูง แต่ต้องระวังว่าจะมีคนที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากตัวท่าน ทำให้ท่านต้องเสียทรัพยากรเงินทอง ในปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ก้อนใหญ่หรือทำธุรกิจการงานผิดพลาดทำให้เสียเงินทอง และในเรื่องของชีวิตคู่ต้องระวังว่าจะมีคนเข้าแก่งแย่งคนรักของท่าน


         
          สำหรับการแก้ชงในปีฉลูนี้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเราต้องการ “พลังดี” ของคนที่เกิดในปีที่ดีมาเสริมตัวเรา หากท่านมีการชงในปีเกิด ก็ขอให้มองหาคนที่เกิดในปีที่ดีในปีฉลูนี้ ได้แก่คนที่เกิดในนักษัตร “ชวด” “ระกา” และ “มะเส็ง” โดยหากได้สิ่งของใช้ประจำตัวจากญาติสายเลือดเดียวกันได้ จะถือได้ว่าเป็นมงคลที่สุด แต่หากไม่ได้จริงๆก็ขอให้เป็นคนทั่วไปที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ดีอยู่ ของใช้ที่อยากได้จะเป็นสีออกโทน ฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือ ใส เช่น นาฬิกา เครื่องประดับ กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด ฯลฯ โดยของชิ้นนั้นๆหากผู้ให้ใช้มาเป็นประจำได้ก็จะดีมาก ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ขอให้ผ่านการใช้งานมาตั้งแต่ 5 วัน ไปจนถึง 60 วัน          การแก้ชงถัดมาคือการไปรับพลังใน “ชัยภูมิมหภาค” ที่ดี โดยในปีฉลูนี้พลังดีจะเข้ามาทางทิศ “ตะวันตก” ดังนั้นซินแสจะมองหาชัยภูมิที่พาพลังดีมาทางทิศตะวันตก หากเป็นในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นโซนแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ รอยัลออร์คิดเชอร์ราตัน, แมนดาริน โอเรียลเต็ล, แชงกรีล่า, คาเปลล่า จนมาสุดที่ ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ท่านสามารถจะมารับพลังดีในย่านนี้โดยการกินข้าว พูดคุยเรื่องราวดีๆ หรือมาพักผ่อน โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ชม.ต่อครั้ง ก็จะช่วยรับพลังดีแก้ชงไปได้ 1-2 เดือน แต่ถ้าในโรงแรมใช้งบประมาณสูง ก็หาร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถทดแทนกันได้เช่นเดียวกัน หรือหากเป็นในระดับประเทศ ในจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวไทยเองก็ถือได้ว่ามีพลังดีเช่นเดียวกัน ตั้งแต่บางแสน พัทยา จอมเทียน มาจนถึงศรีราชา เช่น โอ๊ควู้ดเรสซิเด้นส์ศรีราชา ก็ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีในการรับพลังได้

           
            ท้ายสุดนี้หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำเอาข้อมูลที่ผมตั้งใจกลั่นกลองออกมาจากหลักวิชาโบราณ นำไปใช้ในการหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยและมุ่งหามงคล หากเป็นปีที่คำทำนายดีก็ขอให้ผลดียิ่งมากมายทวีคูณ หากเป็นปีที่ร้ายก็ขอให้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ด้วยดี เป็นตัวช่วยท่านนอกจากเรื่องความตั้งใจความสามารถ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวท่านเองและครอบครัวครับ

หน้าแรกฮวงจุ้ย....