รู้ทันฝ่าวิกฤติปี “หมูผยอง” 62

           สำหรับปีนักษัตรใหม่ของจีนในปีนี้คือปีกุน โดยจะเริ่มการนับปีใหม่ในระบบวิชาการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และปีใหม่ตามตรุษจีนธรรมเนียมโบราณในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยที่ปีกุนหรือปีหมูนี้มีพลังของ “ธาตุน้ำใหญ่” และ “ธาตุดิน” ที่ถือว่าเป็นพลังธาตุขั้วตรงข้าม และข่มพิฆาตกันเข้ามาพร้อมกัน จึงถือว่าเป็นปีที่มีความซับซ้อน พลิกผัน คาดเดาได้ยาก เพราะพลังธาตุน้ำใหญ่นั้นจะไหลลื่น เคลื่อนไหวฉับไวรวดเร็ว แต่พลังธาตุดินนั้นกลับหนักแน่น สงบนิ่ง เมื่อรวมกันจึงกลับมองได้ทั้งเป็นปีที่น้ำไม่ใสไม่บริสุทธิ์และปีที่ดินอ่อนเหลวไม่มั่นคง
 

ปีกุน 2562 นี้ เป็นปีของพลังฟ้าดินที่ขัดแย้งกันอีกปี
ดังนั้นจะยังเป็นปีที่มีความวุ่นวาย ซับซ้อน พลิกผัน 
          ปีกุนนี้เมื่อเทียบกับปีจอที่ผ่านมาในด้านการค้าขายธุรกิจนั้นจะเริ่มมีความราบรื่นมากขึ้น เพราะปีกุนเป็นปีของพลังธาตุน้ำใหญ่ สื่อความหมายถึงสายน้ำตั้งแต่แม่น้ำลำคลอง ทะเล ไปจนถึงมหาสมุทร ซึ่งการค้าขายโดยเฉพาะการค้าขายทางไกลในระดับประเทศระดับโลกนั้นจะเป็นการค้าขายผ่านทางน้ำ จึงเป็นปีที่อ่านว่าในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะภาพรวมในระดับโลกนั้นจะดีขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งในระดับโลกเรื่องเกี่ยวกับกำแพงภาษีของอเมริกาและจีน แม้ว่ายังกินเวลายืดเยื้อยาวนาน แต่ในภาพรวมก็จะเกิดการเจรจาต่อรองเพื่อลดผลร้ายที่จะเกิดให้น้อยลงไปได้ในระดับหนึ่ง


          ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางนั้นก็อ่านว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับธาตุน้ำเช่นเดียวกัน ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเดินทางทั้งพักผ่อน ทำงานธุรกิจ เช่น ท่าอากาศยาน สายการบิน โรงแรม หรือการบริการที่ต่อเนื่องกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนั้นจะมีภารวมที่ดีขึ้น รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆเกี่ยวกับธาตุน้ำเช่น นำเข้า ส่งออก ขนส่ง โลจิสติก ค้าขายออนไลน์ ค้าขายทางไกล ขายเครื่องดื่ม น้ำ ชา กาแฟ ไวน์ เหล้า เบียร์ ก็จะโดดเด่นเติบโตได้ดีขึ้นด้วย 


แม้ปีกุนนี้จะมีธาตุดินแฝงมา แต่ด้วยพลังของตัวมันเองที่เป็นธาตุน้ำใหญ่
จึงยังส่งเสริมให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำได้รับการส่งเสริมเป็นมงคล 
          เช่นเดียวกันพลังธาตุน้ำก็จะส่งเสริมให้ธุรกิจเกี่ยวกับธาตุไม้ดีขึ้นไปด้วย ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการ เช่น นวด สปา ทำผม ทำคิ้ว หรือธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาทั้งโรงเรียนทางหลัก โรงเรียนทางเลือก สอนพิเศษ ภาษา รวมไปถึงธุรกิจขายสินค้าของกินที่เป็นพืชผัก ผลไม้ สินค้าออร์แกนิค ยาหรืออาหารเสริมที่ทำจากสมุนไพร จะเป็นธุรกิจที่โดดเด่นขึ้นมา นอกไปจากนั้นความเป็นธาตุไม้ยังมองไปจนถึงการสะสมงานศิลปะ สิ่งของที่ผลิตมาเฉพาะรุ่นมีจำนวนจำกัด เช่น งานศิลปะต่างๆ นาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ด เอดิชั่น หรือไวน์ ก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 


พลังธาตุดินเมื่อผสมกับธาตุน้ำ เปรียบเสมือนเป็นดินชุ่มน้ำจะช่วยเสริมให้ธาตุไม้แข็งแรง
ธุรกิจเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ออร์แกนิค หรือของสะสมที่เหมือนเป็นงานศิลปะจะดี 
          สำหรับเศรษฐกิจของประเทศเรานั้น ปีนี้ด้านดีคือการริเริ่มโครงการใหญ่ๆของภาครัฐจะยังเดินหน้าได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการทางด้านการคมนาคมทั้งการสร้างถนนสายพิเศษเส้นใหม่ๆ รถไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไปได้อีก ประเทศของเราจะเริ่มได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้น การค้าขายกับต่างชาติต่างประเทศจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง บริษัทใหญ่ๆในระดับโลกและระดับประเทศจะยังเติบโตล้อตามเศรษฐกิจโดยรวมด้วย


          แต่สำหรับชนชั้นกลางไปจนถึงผู้มีรายได้น้อยนั้น ปีนี้ยังต้องถือว่าเป็นปีที่ยากอีกปี นโยบายของรัฐจะยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากบริษัทใหญ่ๆ ลงไปจนถึงบริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไปจนชนชั้นกลาง และผู้มีรายได้น้อยอย่างเพียงพอ การกระจายของรายได้ยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้น แต่จะดีขึ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเท่านั้น คนทั่วไปจะยังไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสักเท่าไร ถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ต้องเพิ่มความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง เพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 


ปีนี้ยังเป็นปืที่โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมหลักใหญ่ของประเทศ
ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทใหญ่ๆจะได้ผลดีไปมากกว่าใครเพื่อน 
          ปีกุนนี้เมื่อเป็นปีที่มีธาตุน้ำมาผสมกับธาตุดิน นั่นก็แปลว่าเมื่อน้ำก็เปรียบเสมือนกับเป็นน้ำที่ไม่ใส ดินก็เปรียบเสมือนเป็นดินเหลวๆ ดังนั้นจะเป็นปีที่จะมีการใส่ร้ายป้ายสีสาดโคลนใส่กัน มีการเปิดเผยเรื่องการทำผิดการทุจริต ทั้งในภาพรวมของทั้งประเทศมาจนถึงระดับบริษัทไปจนถึงระดับครอบครัว ดังนั้นจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดความวุ่นวายในเรื่องของการเมือง จะไม่สงบได้อย่างที่คนส่วนมากคาดหวังไว้ แต่ในด้านร้ายก็มีดีคือปีนี้จะเป็นแค่การให้ร้ายป้ายสี ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงทำให้บ้านเมืองไม่สงบราบรื่นจนการเมืองมาฉุดเศรษฐกิจ


          ส่วนเศรษฐกิจในระดับโลกนั้น พี่ใหญ่อย่างจีนแม้ว่าจะเจอกับวิกฤติของสงครามภาษี แต่ก็จะสามารถต่อรองบริหารจัดการจนผ่านวิกฤตินี้ไปได้ และจะสร้างฐานของเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างแข็งแรงมากขึ้น สงครามภาษีในครั้งนี้จะยิ่งทำให้จีนแสดงศักยภาพในเวทีโลกออกมาอย่าชัดเจนว่าพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านเศรษฐกิจในอีกไม่ช้า ในขณะเดียวกันอเมริกาก็จะแสดงความโอนอ่อนผ่อนผันกับจีนมากกว่าปีที่ผ่านมา การเจรจาต่อรองของสงครามภาษีนี้แม้จะมีความพลิกผันอยู่ตลอดทั้งปี แต่ในภาพรวมนั้นก็ดีขึ้น ทำให้ทั้งสองชาติมหาอำนาจพาเศรษฐกิจโลกให้พ้นช่วงวิกฤติไปได้ 


ภาพรวมของสงครามการค้าแม้การเจรจาจะซับซ้อนผันผวนตลอดปี
แต่ก็ยังเกิดการประนีประนอมจากฝั่งอเมริกา ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของฝั่งเอเชียกระเตื้องขึ้น

 


          เมื่อสภาพเศรษฐกิจของโลกเหมือนจะคลี่คลายมากขึ้นจึงทำให้ประเทศในกลุ่มของเอเชียทั้ง เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมไปถึงเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ฯลฯ นั้นก็จะได้รับอานิสงค์ด้านดีไปด้วย เพราะถือเป็นประเทศคู่ค้าหลักของทั้งจีนและอเมริกา ดังนั้นจึงจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ประเทศทางฝั่งซีกโลกตะวันออกได้แสดงให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่ได้แพ้ประเทศในซีกโลกทางตะวันตกเลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะในปีนี้ที่ยังถือว่าเป็นปีที่ยังไม่เสริมประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตก ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี สักเท่าไร


          ส่วนประเทศที่ต้องระวังในเรื่องของความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติเป็นอย่างมากในปีนี้ได้แก่ รัสเซีย ตุรกี อียิปต์ สวีเดน ฟินแลนด์ รวมไปถึงประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก และแอฟริกา เพราะเป็นปีที่พลังของฟ้าไม่ส่งเสริมเป็นอย่างมาก ส่วนในกลุ่มประเทศที่ต้องระวังรองลงมาได้แก่ อเมริกา (นิวยอร์ค) บราซิล เวเนซูเอล่า อาร์เจนติน่า และประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ หากท่านต้องเดินทางไปในกลุ่มของประเทศเหล่านี้ และท่านยังเกิดในปีที่ชงในปีกุน ก็จะต้องระวังในเรื่องของความไม่ราบรื่นและความไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมาก


 ความกังวลในเรื่องของ Late Cycle Economics ยังคงมีอยู่
และจะยังเป็นตัวสร้างความผันผวนให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก 
          ส่วนท่านที่สนใจในการลงทุน หากเป็นในตลาดหลักทรัพย์ปีนี้จะเป็นปีที่ยังต้องให้ความระมัดระวัง เพราะความกังวลในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่เชื่อกันว่าเป็น Late Cycle นั้นจะยังตามหลอกหลอนตลาดทุนต่างๆให้นักลงทุนพะวง ตื่นกลัว ดังนั้นการลงทุนในปีนี้ต้องไม่ประมาท อาจจะเห็นได้ทั้งช่วงที่ตลาดสามารถจะวิ่งขึ้นจนให้ผลตอบแทนแบบหวือหวา และช่วงที่ตลาดเป็นขาลงจนน่าหวาดกลัวได้ภายในปีเดียวกัน การเลือกหุ้นที่ถูกต้องเป็นตัวๆนั้น จะเป็นสิ่งที่ป้องกันความผันผวนในปีนี้ได้ดีที่สุด


 


ในปีกุนนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวเดินทาง โดยเฉพาะทางน้ำเป็นอย่างมาก
และยังต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหวัด ภูมิแพ้ โรคระบาดรุนแรงอีกด้วย 
          สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทาง ในปีนี้ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้ำเป็นอย่างมาก ทริปการเดินทางเสี่ยงๆทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเครื่องบินเล็ก เรือเล็ก เฮลิคอปเตอร์ผ่านน้ำ ผ่านทะเลจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนลวก ลื่นล้มในห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ไปจนถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับปาก หู ไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นหวัดรุนแรงเป็นภูมิแพ้รุนแรง ไปจนถึงการระวังเป็นอย่างมากในเรื่องของโรคติดต่อ จะเป็นปีที่มีโรคติดต่อระบาดมากขึ้นจนน่ากลัว โดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีชง ได้แก่ปีมะเส็ง วอก และปีกุน จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ


          ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าท่านจะสามารถนำสิ่งที่ผมได้พยายามขัดเกลาจากหลักวิชาดูดวงจีนและฮวงจุ้ยตามหลักวิชาการ เข้ามาประยุกต์เพื่อทำนายความเป็นมาเป็นไปที่จะเกิดรอบๆตัวเราในปีนี้ มาใช้ในการวางแผนรับมือเพื่อจะลดความเสี่ยงในด้านร้าย และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับ 


หน้าแรกฮวงจุ้ย