พลังของโลโก้ตามหลัก 5 ธาตุ


เมื่อพูดถึงอภิปรัชญาจีนโบราณที่ได้รับการยอมรับกันมานานนับเป็นพันปี อีกหนึ่งวิชาก็ได้แก่ “เจี่ยโหงวเฮ้ง” หรือ “5 ธาตุแท้” ที่เป็นวิชานิยมใช้กันหลากหลายทั้งกับเรื่องการดูฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม หรือกระทั่งการดูรูปร่างหน้าตา ถือเป็นวิชาที่ให้ผลการดูที่แม่นยำและช่วยเสริมธุรกิจกิจการค้าได้เป็นอย่างมาก จนในปัจจุบันเริ่มมีการนำประยุกต์ใช้กันอย่างหลากหลาย โดยอีกรูปแบบที่มีการนำมาใช้บ่อยๆคือการนำมาปรับเสริม “โลโก้” ของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการต่างๆ
 

เจี่ยโหงวเฮ้ง หรือ 5 ธาตุแท้ คือหนึ่งในอภิปรัชญาหลักของชาวจีนที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาการหลายๆอย่าง


 

หลักการของ “เจี่ยโหวงเฮ้ง” คือความเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนมีพลังงานของตัวมันเองและสามารถส่งผ่านหรือสื่อพลังนั้นๆออกมาภายนอก และคนเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่โดยใช้พลังจากภายนอกมาเสริมตัวเอง เราจะมีสื่อสัมพันธ์กับพลังงานต่างๆของสรรพสิ่งบนโลกนี้ สามรถรับถึงรูปแบบความรู้สึกของพลังงานต่างๆบนโลกนี้ได้ เหมือนที่เรารู้สึกว่าในเวลากลางวันที่พระอาทิตย์ส่องแสงที่มีพลังแบบ “ธาตุไฟ” เรารู้สึกคึกคัก มีพลังอยากออกไปทำงาน จัดการกับโอกาสต่างๆ หรือเวลากลางคืนที่เงียบสงบมีพลังแบบ “ธาตุน้ำ” เรารู้สึกอยากพักผ่อน คิดอ่านอะไรที่ต้องใช้สมาธิได้ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับหลักการของ “5 ธาตุแท้”


ซินแสสามารถเอาหลักการเหล่านี้มาใช้กับการออกแบบโลโก้ได้ โดยเราจะมายกตัวอย่างถึง Brand ต่างๆในระดับโลกกันว่า มีความสัมพันธ์กับหลักการเจี่ยโหงวเฮ้งอย่างไรบ้าง1. พลังธาตุไฟ ได้แก่การใช้สีออกโทนแดง ชมพู ม่วง รูปทรงที่มีมุมแหลม การกระจายออก เส้นสายที่มีความสนุกสนาน กระฉับกระฉง ซึ่งพลังของธาตุไฟนี้ จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ต้องการสื่อสารถึงความรู้สึกสนุกสนาน น่าตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ การเกิดสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดความอยากทดลอง สินค้าหรือบริการส่วนใหญ่ที่เป็นตลาด Mass Market จะเหมาะกับการใช้พลังของธาตุไฟ เพราะเปรียบเสมือนแสงจากพระอาทิตย์ที่ส่องให้กับคนทั้งโลก โดยตัวอย่างของ Brand ที่ใช้ Logo รูปแบบของพลังธาตุไฟได้แก่ Coca Cola, Lego, Netflix, Youtube, Levi’s, Huawei เป็นต้น
 
 

2. พลังธาตุดิน ได้แก่การใช้สีโทนเหลือง ส้ม น้ำตาล ครีม หรือ Earth tone รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือรูปทรงที่ดูหนักแน่นมั่นคง ซึ่งพลังของธาตุดินนี้ จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ต้องการสื่อสารถึงความเป็นใกล้ชิดสนิมสนมกลมเกลียว ความเป็นมิตร เสริมความรู้สึกเชื่อมั่นกับลูกค้า ถ้าเน้นการใช้สีโทนออกเหลือง ส้ม จะช่วยเพิ่มความสดชื่น น่าทดลอง หากเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มก็น่าลิ้มลอง ถ้าเน้นการใช้สีออกน้ำตาล ครีม จะเพิ่มความรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือบริการ และพลังธาตุดินยังเหมาะกับสินค้าหรือบริการที่ขายในตลาด Mass Market ด้วย โดยตัวอย่างของ Brand ที่ใช้ Logo รูปแบบพลังของธาตุดินได้แก่ IKEA, McDonald, JBL, Xiaomi, Alibaba เป็นต้น
 

 

3. พลังของธาตุทอง ได้แก่การใช้โทนสีออกขาว เงิน ทอง มันวาว รูปทรงที่โค้งกลม หรือดูกระฉับกระเฉงฉับไวรวดเร็ว เส้นสายที่ดูทันสมัย ซึ่งพลังของธาตุทองนี้จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ต้องการสื่อสารถึงความ Hi-tech มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ หรือในอีกมุมหนึ่งพลังของธาตุทองก็ช่วยเสริมความหรูหรา เลอค่า ดูมีราคา เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มี High Value ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการได้ โดยตัวอย่างของ Brand ที่ใช้ Logo รูปแบบพลังงานของธาตุทองได้แก่ Apple, Nike, Louis Vuitton, Patek Philippe เป็นต้น

  

4. พลังของธาตุน้ำ ได้แก่การใช้โทนสีออกฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ รูปทรงที่เป็น Freeform เสมือนสายน้ำ หรือรูปทรงซ้ำๆเสมือนกับลูกคลื่น ซึ่งพลังของธาตุน้ำนี้จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ต้องการสื่อสารถึงการเชื่อมต่อสังคมหรือกลุ่มคนเข้าด้วยกันเสมือนสายน้ำที่เชื่อมผืนแผ่นดินทั้งโลกไว้ ช่วยเสริมพลังของการขยายตลาด ค้าขายทางไกล การปรับตัวพลิกแพลงเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี หากใช้สีโทนฟ้าสบายตาให้ความรู้สึกผ่อนคลาย หากใช้สีโทนน้ำเงินให้ความรู้สึกสุขุม หากใช้โทนสีออกเทาดำให้ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา โดยตัวอย่างของ Brand ที่ใช้ Logo รูปแบบพลังงานของธาตุน้ำได้แก่ Facebook, Samsung, Visa, Intel, Nestle เป็นต้น

  

5. พลังของธาตุไม้ ได้แก่การใช้โทนสีออกเขียวอ่อน เขียวแก่ ลายไม้ รูปทรงที่เป็นธรรมชาติหรือ Organic Form เหมือนกิ่งก้านใบของพืชพรรณตามธรรมชาติ ซึ่งพลังของธาตุไม้นี้จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการสื่อถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ความสุนทรียะ ความผ่อนคลายสบายใจ นอกไปจากนั้นพลังธาตุไม้ยังช่วยสื่อถึงความเป็นศิลปะสวยงาม งานฝีมือที่ประณีต ความโดดเด่นที่เป็นธรรมชาติไม้ซ้ำใคร ความเป็น Vintage, Limited Edition เปรียบเสมือนแม้ในต้นไม้ต้นเดียวยังหาใบไม้ที่ซ้ำกันไม่ได้ โดยตัวอย่างของ Brand ที่ใช้ Logo รูปแบบพลังงานของธาตุไม้ได้แก่ Holiday Inn, Spotify, Animal Planet, Wholefood เป็นต้น

  

โดย Logo ของสินค้าหรือบริการนั้นสามารถใช้การออกแบบให้มีรูปแบบของพลังงานมากกว่าหนึ่งรูปแบบได้ เช่น ใน Luckin Coffee ที่มีพลังของ ธาตุน้ำผสมผสานกับธาตุทอง Starbucks และ Walt Disney ที่มีพลังของธาตุน้ำผสมผสานกับธาตุไม้ Mercedes Benz ที่มีพลังของธาตุทองผสมผสานกับธาตุไฟ Rolex ที่มีพลังของธาตุทองผสมผสานกับธาตุไม้ Hermes ที่มีพลังของธาตุไม้ผสมผสานกับธาตุดิน หรือ Mastercard ที่มีพลังของธาตุไฟผสมกับธาตุดินเป็นต้น หรือมากไปกว่านั้น GOOGLE และ Microsoft ถือเป็น Brand ที่ใช้พลังของทั้ง 5 ธาตุในการออกแบบ Logo ซึ่งการใช้พลังธาตุผสมผสานกันนั้นก็สามารถช่วยเสริมสินค้าหรือบริการได้ในหลากหลายมิติ ถือว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจในการนำไปใช้ออกแบบ Logo เป็นอย่างมาก

 หลายๆ Brand ในระดับโลก ก็มีการใช้พลังธาตุแบบผสมผสาน


 

ดังนั้นหากเราสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าและบริการของเรานั้นมีจุดเด่นอะไรที่ตอบโจทย์หรืออยู่ในใจของกลุ่มลูกค้า และเราสามารถจะออกแบบตราสินค้าหรือ Logo ให้มีพลังของธาตุต่างๆที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการตามหลักของวิชา “เจี่ยโหงวเฮ้ง” พลังธาตุหรือความหมายเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อออกมาสื่อสารกับจิตใจของทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ทีมงาน ได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจของท่านได้หน้าแรกฮวงจุ้ย....