ดวงใครดีใครร้ายและการแก้ชงในปีมะโรง 2567

 

 ตามศาสตร์ของดวงจีนพลังปีมะโรงนี้จะเริ่มนับได้ 3 ระบบ แบบแรกที่ซินแสนิยมใช้ที่สุดคือเริ่มในสารท “ลิปชุง” หรือวันเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของปฏิทินในระบบสุริยะคติ จะนับเริ่มในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ส่วนระบบถัดมาที่นิยมใช้ไม่แพ้กันก็คือการเริ่มปีใหม่ในวัน “ชิวอิก” หรือวันที่ 1 เดือน 1 จีน จากปฏิทินในระบบจันทรคติ จะตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และระบบสุดท้ายคือเริ่มนับปีใหม่ในสารท “ตังโจ่ย” หรือเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย ซึ่งผ่านมาตั้งแต่ช่วง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนั้นตั้งแต่ในช่วงปลายปีมาต่อต้นปี เราก็ควรจะให้ความใส่ใจว่า “พลังปีมะโรง” นี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับเราอย่างไรได้แล้ว


เริ่มจากนักษัตรในกลุ่มที่เป็น “มงคล” ที่สุดในปีมะโรงนี้ ได้แก่ผู้ที่เกิดในปี  ระกา ชวด และ วอก


1. ท่านที่เกิดในนักษัตรระกา ถือว่าเป็นนักษัตรที่เป็นมงคลมากที่สุดในปีมะโรงนี้ ตามหลักดวงจีนจะถือว่าคู่ของ มะโรง ระกา หรือ หงส์ มังกร เป็นคู่ “ลักฮะ” หรือ “คู่แท้” ดังนั้นพลังปีมะโรงที่จะเข้ามาส่งเสริมท่านโดยตรง ทำให้ท่านได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ บริษัทหรือหน่วยงานใหญ่ๆ หรือบริษัทต่างชาติต่างประเทศ ได้รับภาระหน้าที่ใหม่ๆ จะประสบความสำเร็จในธุรกิจและหน้าที่การงาน มีโอกาสในการได้เดินทางทั้งท่องเที่ยวและธุรกิจการค้า และจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรัก


2. ท่านที่เกิดในนักษัตรชวด เป็นนักษัตรที่เป็นมงคลกลุ่มรองมาในปีมะโรงนี้ ตามหลักดวงจีนจะถือว่า คู่มะโรง ชวด เป็นคู่ “ซาฮะ” หรือ “คู่รักสามัคคี” ทำให้พลังปีมะโรงจะเข้ามาส่งเสริมท่านโดยตรง ทำให้ท่านได้รับหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆ ที่มีความท้าทาย ต้องใช้ความสามารถตั้งใจพยายาม และท่านมีโอกาสทำได้สำเร็จเป็นอย่างสูง ท่านจะได้รับความยอมรับความสังคมและคนรอบข้าง ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศ หากเป็นดวงหญิงจะมีเสน่ห์มีคนใหม่ๆเข้ามาสนิมสนมชอบพอ


3. ท่านที่เกิดในนักษัตรวอก เป็นนักษัตรที่เป็นมงคลกลุ่มรองมาในปีมะโรงนี้ ตามหลักดวงจีนจะถือว่า คู่มะโรง วอก เป็นคู่ “ซาฮะ” หรือ “คู่รักสามัคคี” ทำให้พลังปีมะโรงจะเข้ามาส่งเสริมท่านโดยตรง ท่านจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบริษัทใหญ่ที่ท่านไม่ได้คาดคิดไว้ หมั่นเข้าหาคนอายุมากกว่าหรือคนที่มีบารมีเหนือกว่าคนใหม่ๆ จะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นอย่างดี เป็นปีที่ท่านจะได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆในชีวิต และท่านก็จะสามารถทำได้ดี รวมถึงเป็นปีที่การท่องเที่ยวเดินทางมีความสุขและราบรื่น


ในกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่พลังปีมะโรงไม่ได้ส่งผลดีหรือเสียโดยตรง ได้แก่ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ขาล มะเส็ง มะเมีย กุน4. ท่านที่เกิดในนักษัตรขาล พลังของปีมะโรงถือว่าเป็นโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจเข้ามา โดยเป็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดไว้ ถ้าสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ดีจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ แต่ถ้าโอกาสที่เข้ามาเสี่ยงมากจนเกินไป ก็มีโอกาสลงทุนลงแรงแล้วผิดพลาดกลายเป็นเสียเงินทองได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในปีนี้สำหรับคนที่เกิดในปีขาล จะถือว่าเป็นปีของการเลือกการทำในสิ่งที่ถนัดและมีความเชื่อมั่น หากทำได้ดีก็จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง หากเป็นดวงชายก็มีโอกาสดีในเรื่องของความรัก


5. ท่านที่เกิดในนักษัตรมะเส็ง พลังของปีมะโรงจะเข้ามาเป็นธาตุถ่ายเทของพลังปีเกิดท่าน ด้านดีคือจะทำให้ท่านได้ริเริ่มกิจการ การงาน ธุรกิจการค้าใหม่ๆ โดยเป็นงานที่ทำให้มีความสนุกมีความสุข และมีโอกาสในการได้ท่องเที่ยว เดินทาง หลากหลายสถานที่ แต่ก็ด้านที่ต้องระวังคือ กิจการ การงานใหม่ๆ ที่เข้ามานั้น มีโอกาสเป็นงานที่ยาก ต้องใช้พลังแรงกาย เวลา และเงินทองในการลงทุน รวมไปถึงต้องระวังว่าจะเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆ ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมาด้วย


6. ท่านที่เกิดในนักษัตรมะเมีย พลังของปีมะโรงเข้ามาเป็นธาตุถ่ายเทของพลังปีเกิดท่าน ด้านดีคือท่านจะได้ริเริ่ม กิจการ การงาน ธุรกิจการค้าต่างๆ ที่ได้วางแผนงานกันไว้อยู่แล้ว หรือเริ่มทำแล้วแต่ยังไม่ลุล่วง จะมีความราบรื่นมากขึ้นในปีนี้ การวางแผนวางกลยุทธ์ต่างๆ ท่านจะทำให้เฉียบแหลม เฉียบคม และการนำไปปฏิบัติจะสามารถทำได้ดี แต่ก็ต้องระวังว่าจะเป็นปีที่การงานต่างๆนั้นจะเป็นงานที่ยาก ต้องใช้ความพยายาม ใช้เรี่ยวแรงและเวลาเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นปีที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามาได้ตลอดปีด้วย


7. ท่านที่เกิดในนักษัตรกุน พลังของปีมะโรงจะเข้ามาข่มพิฆาตเป็นภาระให้กับตัวท่าน ท่านจะมีภาระหน้าที่ที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาให้รับผิดชอบ เป็นงานที่ต้องใช้พลังแรงกาย แรงใจเป็นอย่างมาก แต่ถ้าท่านคิดอ่านได้ดี สามารถบริหารจัดการได้ก็จะเป็นปีที่ได้รับความยอมรับจากสังคมรอบข้าง มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ถ้าประมาทไม่เตรียมตัวให้ดี ก็อาจจะเป็นปีที่ติดขัดไม่ราบรื่น และเป็นปีที่ต้องเตรียมภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินที่คาดไม่ถึงไว้ด้วย


 
สำหรับนักษัตรที่มีการ “ชง” ในปีมะโรงนี้ จะมีทั้งหมด 5 นักษัตร โดยในกลุ่มที่ถือว่ามีการชงเยอะได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตร “จอ” “มะโรง” “ฉลู” และกลุ่มที่มีการชงน้อยมากๆได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตร “มะแม” และ “เถาะ” โดยรายละเอียดมีดังนี้

8. ท่านที่เกิดในนักษัตรจอ สำหรับปีนี้ถือได้ว่าท่านมีการ “ชงใหญ่” เข้ามา พลังของปีมะโรงเข้ามาปะทะกับพลังปีเกิดของท่านโดยตรง ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุการณ์เดินทางไกล พยายามอย่าใช้ยานพาหนะเสี่ยงเช่น เรือเล็ก เครื่องบินเล็ก หรือ ขับรถทางไกลยามวิกาล ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ บริษัทใหญ่ๆ หรือผู้มีอำนาจ ระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ และการเจ็บป่วย ท้อง กระเพาะ ลำไส้ ผิวหนัง รังไข่ มดลูก ดังนั้นการดำเนินชีวิตในปีมะโรงนี้ควรจะต้องทำแบบมีสติ ไม่วู่วาม คิดอ่านให้ดีก่อนทำเรื่องสำคัญ


9. ท่านที่เกิดในนักษัตรมะโรง สำหรับในปีนี้ถือได้ว่าท่านมีการ “ชงร่วม” เข้ามา พลังของปีมะโรงเข้ามาชงแบบ “เฮ้ง” หรือ การแก่งแย่งแข่งขันเบียดเบียนรุนแรง ทั้งในเรื่องของการงาน ธุรกิจการค้า และในชีวิตส่วนตัวโดยทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจบารมีเหนือกว่า หรือคนใกล้ตัวที่ดูใกล้ชิดสนิทสนม ข้อดีคือเป็นการแข่งขันโดยใช้ฝีมือ ความตั้งใจพยายามอย่างแท้จริง และต้องระวังการเดินทางไกลที่จะติดขัดไม่ราบรื่น พยายามปรับการเดินทางให้ไม่เสี่ยงจนเกินไปก็ช่วยได้


10. ท่านที่เกิดในนักษัตรฉลู ในปีมะโรงนี้ท่านจะมีการ “ชงร่วม” เข้ามา พลังของปีมะโรงเข้ามาชงแบบ “ผั่ว” หรือ ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง โดยเฉพาะกับบริษัทใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ ต้องระวังการเจรจาต่อรองกับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองหรือการค้า การทะเลาะเบาะแว้งนี้อาจทำให้มีการว่าร้าย ให้ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรือ มีการโกงขโมย ทำให้เสียเงินทองทรัพย์สินได้ ดังนั้นต้องระวังในเรื่องของการลงทุนเสี่ยง การให้กู้ยืม การค้ำประกันด้วย


11. ท่านที่เกิดในนักษัตรมะแม ในปีมะโรงนี้ท่านจะมีการ “ชงเล็ก” โดยที่ถือว่าเป็นนักษัตรหนึ่งที่ได้รับผลของการชงน้อยที่สุด ในหลายสำนักของการดูดวงจีนนั้นยังถือว่าไม่มีการชงด้วย อย่างไรก็ตามจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับ การลงทุนเสี่ยง การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน หรือ การแข่งขันทางด้านธุรกิจ การค้า การงานที่รุนแรง มีโอกาสไปถึงขั้นทำให้เสียหายชื่อเสียง เงินทอง ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากวางแผนบริหารจัดการได้ดี ผลเสียดังกล่าวจะควบคุมได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียมากแต่อย่างใด


12. ท่านที่เกิดในนักษัตรเถาะ ในปีมะโรงนี้ท่านจะมีการ “ชงร่วม” พลังของปีมะโรงเข้ามาชงแบบ “ไห่” หรือว่าร้ายให้ร้าย มีความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นอีกนักษัตรที่มีการชงน้อยที่สุด ในบางสำนักก็อ่านว่าไม่ชง โดยจะต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ ทั้งด้านธุรกิจ การค้า เงินทอง และหากเป็นดวงชายต้องระวังเรื่องชีวิตคู่ด้วยเนื่องจากจะเป็นปีที่มีเสน่ห์ แต่ในด้านดีปีนี้ก็จะเป็นปีที่มีโอกาสทางธุรกิจเข้ามามาก ถ้าบริหารเรื่องผลประโยชน์ได้ดี ก็จะมีโอกาสมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน จะเป็นปีที่มีเสน่ห์ส่วนการแก้ชงในปีมะโรงนี้ วิธีแรกสามารถทำได้โดยการใช้สิ่งของจากคนที่เกิดในปีนักษัตรที่ดี ได้แก่ปีระกา และรองลงมาได้แก่ ปีชวดและปีวอก โดยในปีมะโรงนี้นอกจากจะเป็นปีของพลัง “ธาตุไม้” ผสมผสาน “ธาตุดิน” ที่ต้องการ “ธาตุไฟ” เป็นตัวช่วยให้มีความราบรื่นแล้ว ก็ยังเป็นปีที่เริ่มต้นพลังในฮวงจุ้ยระบบดาวเหินในยุคที่ 9 (พศ.2567-2587) ซึ่งเป็นยุคของพลัง “ธาตุไฟ” อีกด้วย ดังนั้นสิ่งของที่ใช้ก็ควรจะเป็นของที่มีสีสันที่สื่อถึงพลังธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง ชมพู ม่วง หรือสีสันที่สดใส


สิ่งของที่นำมาใช้จะเป็นของใช้ติดตัว เช่น นาฬิกา เข็มขัด กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย ปากกา ฯลฯ หรือถ้าสนิทสนมมากจะเป็นของอย่าง เสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอนก็ได้ โดยจะเป็นของคนที่เกิดในปีระกา ชวด วอก โดยตรง หรือ จะเป็นของเราเองแล้วฝากคนที่เกิดในปีนักษัตรดังกล่าว ใช้ก่อนอย่างน้อย 5 วันก็ได้ ถ้าทันก็อยากได้สิ่งของแก้ชงเหล่านี้มาใช้ก่อนเข้าวันตรุษจีนหรือชิวอิกของปีมะโรงที่จะมาถึงใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นี้วิธีที่สอง ให้เน้นการจัดปรับฮวงจุ้ยในทิศ “ตะวันตกเฉียงใต้” จะเป็นทิศที่ดีช่วยในการเหนี่ยวนำพลังปีมะโรงไม่ให้ปะทะเข้ามาที่ดวงของท่านโดยตรง โดยเน้นการจัดเสริมฮวงจุ้ยในทิศดังกล่าว ของทั้งตัวบ้านและห้องที่ท่านอยู่ประจำให้สะอาดสะอ้านสวยงาม และทำให้ทิศนั้นมีพลังโดยการตั้งสิ่งของที่มีพลัง มีความเคลื่อนไหว มีแสง เสียง โทนสีออกแดง ชมพู ม่วง เช่น โคมไฟ เครื่องเสียง น้ำพุน้ำล้น Diffuser และหากดวงของท่านมีการชงจากปีมะโรงแล้ว จะต้องระวังไม่ให้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านดูสกปรก รก ทึบ


และอย่างสุดท้ายคือการ “รับพลังธรรมชาติ” จากทำเลที่ดี เพราะการชงนั้นคือการที่ “พลังจากฟ้า” หรือจะวงโคจรของดวงดาวนั้นมาปะทะกับดวงเกิดของเรา เราไม่สามารถจะปรับแก้ทั้งวงโคจรของดวงดาว และ วัน เดือน ปี เวลาเกิดของเราได้ แต่ซินแสนั้นสามารถคำนวนได้ว่าองศาทิศทางใดและชัยภูมิใดของธรรมชาติรอบๆกายเรา ที่จะมีพลังดีช่วยลดการชงได้


โดยในปีมะโรงนี้ชัยภูมิที่เหมาะที่สุดในการรับพลังแก้ชง ได้แก่โค้งน้ำเจ้าพระยาที่โอบทางตะวันออกของถนนเจริญนคร ตั้งแต่ Millennium Hilton, Iconsiam มาจน Pennisula ถ้าได้หาเวลามานั่งกินข้าว กินกาแฟ รับพลังริมแม่น้ำเจ้าพระยาสัก 1-2 ชม. ในช่วงตั้งแต่ สารทตังโจ่ย 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จนถึงชิวอิก 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งก็จะดีมาก และหากเป็นไปได้ในปีมะโรง ถ้ามีโอกาสก็มารับพลังในชัยภูมิดีเหล่านี้เรื่อยๆ ส่วนท่านที่ชอบท่องเที่ยวต่างจังหวัด บริเวณ ชะอำ หิวหิน เช่น Veranda Resort หัวหินชะอำ ก็ถือว่าเป็นทำเลรับพลังดีเช่นเดียวกัน


ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำหลักอภิปรัชญาโบราณอย่างดวงจีนและฮวงจุ้ย ที่ได้พิสูจน์ด้วยกาลเวลาแล้วว่าส่งผลดีกับตัวของเราได้หากรู้หลักการที่ถูกต้อง นำมาประยุกต์เข้ากับตัวของท่านได้เอง แม้จะไม่ได้ละเอียดได้เทียบเท่ากับมีซินแสไปอ่านดวงหรือปรับเสริมแต่งฮวงจุ้ยให้กับท่านโดยตรง แต่อย่างน้อยก็จะช่วยส่งผลดีและลดผลเสียในปีมะโรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับ
หน้าแรกฮวงจุ้ย....