ขอบเขตของการให้คำปรึกษา

 
ปรับฮวงจุ้ยบ้าน, คอนโดมิเนียม, ที่พักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน เพื่อให้รับพลังงานของความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านโชคลาภ, ความสัมพันธ์และสุขภาพ

การปรับฮวงจุ้ยคือการค้นหาและเหนี่ยวนำกระแสพลังงานที่ดีมาสู่ที่พักอาศัยหรือสำนักงานของท่าน, รวมไปถึงการสร้างกลไกการดักกระแสพลังและกักเก็บกระแสพลังที่ดีให้แก่ที่พักอาศัยหรือสำนักงานของท่าน โดยต้องสามารถคำนวณหาทิศทางและพื้นที่ภายในบ้านที่มีพลังงานที่ดีประจำยุคเข้ามาสะสมตัวอยู่เพื่อจัดเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหรือทำงานได้อย่างเหมาะสม และต้องสามารถหาพื้นที่ที่มีพลังงานไม่ดีสะสมอยู่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้งานในพื้นที่นั้น รวมไปถึงการถ่ายเทเอาพลังงานที่ไม่ดีออกไป ในกรณีที่จำเป็นที่ต้องใช้งานในบริเวณนั้นจริงๆ

หากผู้พักอาศัยในบ้านหรือพนักงานในสำนักงานได้ทำงานหรือใช้ชีวิตในพื้นที่ที่ได้รับการประจุพลังงานที่ดีประจำยุค จะทำให้สามารถคิดอ่านอะไรได้ถูกยุคถูกสมัย ตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือหน้าที่การงานได้ถูกต้อง รวมไปถึงหากได้พักผ่านในพื้นที่ที่มีพลังที่ดีประจำยุคสะสมอยู่ จะก่อให้เกิดสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวหรือในสำนักงานด้วย

เมื่อไรที่บ้านหรือสำนักงานของเราต้องการได้รับการจัดฮวงจุ้ย

หากในปัจจุบันนั้นชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าท่านได้อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากเราได้พบกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ จำเป็นต้องได้รับการจัดฮวงจุ้ยให้กับสถานที่พักอาศัย หรือสำนักงานของท่าน

1) ชีวิตไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าที่ควรจะเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในรุ่นที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน แสดงว่าพลังของบ้านหรือที่ทำงานของเรา รับพลังที่ไม่ถูกต้องเข้ามา คอยกดพลังในตัวเอาไว้หรือกระตุ้นให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

2) มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งบอกให้รู้ว่าพลังดีไม่ค่อยเข้ามาในบ้าน

3) รายได้ดีแต่เก็บไม่อยู่ แสดงให้รู้ว่าพลังดีเข้า แต่พลังในบ้านไม่กักเก็บตัวเท่าที่ควร

4) ชีวิตคู่มีปัญหามากผิดปกติ บ่งว่ามีพลังบางอย่างผลักดันคนในครอบครัวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เจ้าอารมณ์มากขึ้น พูดไม่ค่อยถูกหูกัน หรือบางทิศทางจะมีพลังเสน่ห์เข้ามากระตุ้นให้มีคนนอกมาติดพันจนเกิดเรื่องชู้สาวได้

5) ลูกหลานเกเร ไม่เอาใจใส่เรื่องการเรียน ผลการศึกษาตกต่ำ

6) ปัญหาสุขภาพรุมเร้า ซึ่งอาจเกิดจากการที่นอนสะสมพลังไม่ดีเข้าไปอยู่ในตัวนานๆ จนทำให้กลไกการซ้อมแซมตัวเองทำงานผิดพลาด จึงมีผลให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาได้

7) ธุรกิจไม่เจิรญรุ่งเรือง ไม่สามารถฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ทั้งที่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว หรือแม้กระทั่งการเกิดความสัมพันธ์ไม่ดีในสำนักงานหรือโรงงาน

3 

เลือกทำเลบ้าน, คอนโดมิเนียม, ที่พักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ผู้พักอาศัย หรือเหมาะกับการทำธุรกิจในแต่ละประเภท

เมื่อจะมีการเลือกทำเลของที่พักอาศัย, สำนักงาน, ร้านค้า หรือโรงงานใหม่ หากเราสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่าสถานที่นั้นๆมีฮวงจุ้ยที่ดี สามารถรับกระแสพลังงานที่ดีประจำยุคเข้ามาได้ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยทีความเจริญรุ่งเรืองได้สูงสุด เนื่องจากรอบพลังงานที่ดีนั้นมีระยะเวลา 20 ปี (สำหรับยุคปัจจุบันคือ พศ.2547-2567) หากเราสามารถเลือกทำเลได้ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อหรือออกแบบ จะทำให้เราสามารถเลือกที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานที่รับพลังงานที่ดีได้จนถึงปี พศ.2547 เป็นอย่างต่ำ โดยหากเราได้ทำเลที่ดีจริงๆและต้องการใชเป็นที่พักอาศัยไปหลายชั่วคนการได้รับคำปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ยจะทำให้เราสามารถเลือกที่พักอาศัยหรือสำนักงานที่ดีไปจนถึยุคหน้า (สำหรับยุคหน้าคือ พศ.2567-2587)

ไม่เพียงแค่ชัยภูมิภายในบ้านที่มีผลกับพลังงานที่ผู้พักอาศัยได้รับ ภูมิทัศน์รอบๆตัวบ้านตั้งแต่สวน, โรงรถ, การปลูกต้นไม้, บ่อปลา หรือน้ำพุ ไปจนถึงชัยภูมิภายนอกเช่นลักษณะของถนน, ทางเท้า, สะพานลอย, การจราจรรอบๆบริเวณนั้นๆ, บ้านหรืออาคารรอบบริเวณที่สนใจ, ช่องลมที่พุ่งใส่เข้ามา จำเป็นต้องได้รับการคำนวณอย่างแม่นยำว่าเป็นชัยภูมิที่ส่งผลดีหรือผลร้ายต่อความเจริญรุ่งเรือง, โชคลาภ, สุขภาพ หรือ ความสัมพันธ์ของคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน, ร้านค้า หรือ สำนักงานนั้นหรือไม่

2

เลือกที่ดินเปล่า และร่วมออกแบบผังบ้าน, ที่พักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน ร่วมกับสถาปนิกตั้งแต่ช่วงเลือกที่ดิน เพื่อให้หลักฮวงจุ้ยสอดคล้องกับหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมากที่สุด

เมื่อจะมีการออกแบบที่พักอาศัย, สำนักงาน หรือ โรงงานใหม่ หากสามารถพิจารณาถึงการจัดฮวงจุ้ยที่ดีได้ตั้งแต่เลือกทำเลไปจนถึงร่วมการร่วมออกแบบ Master Plan กับสถาปนิกได้ จะทำให้ท่านได้ที่พักอาศัย, ร้านค้า, สำนักงาน หรือ โรงงานที่มีความครบครันทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยในเชิงสถาปัตยกรรมและความสมบูรณ์ของศาสตร์ฮวงจุ้ยตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบ ทำให้ไม่ต้องมีการปรับแบบของที่พักอาศัยหรือสำนักงานหลังจากที่ได้เข้าอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นที่มาของความยุ่งยากและการเสียค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน นอกจากนี้การคำนึงถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยตั้งแต่การเลือกที่ดินเปล่านั้น จะทำให้เราสามารถเลือกทำเลของที่ดินที่สามารถรับกระแสจาก "ฮวงและจุ้ย หรือ ลมและน้ำ ได้จริง โดยไม่ต้องอาศัยการสร้างกระแสเทียม เช่นการตั้งน้ำพุหรือติดพัดลมจนเกินความจำเป็นและเสียงบประมาณในการก่อสร้างมากขึ้น

การหาฤกษ์สำหรับการก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม, ซ่อมแซม หรือย้ายเข้า บ้าน, คอนโดมิเนียม, ที่พักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน ให้สอดคล้องกับวันที่มีพลังงานที่ดีของฟ้า (จักรวาล), คน (วันและเวลาตกฟาก) และดิน (พลังธรรมชาติที่สะสมอยู่ในที่พักอาศัยหรือฮวงจุ้ย) เข้ามาอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด

พลังงานที่โคจรเข้ามาทั้งพลังงานประจำยุค (รอบ 20 ปี) พลังงานประจำปี, ประจำเดือน, ประจำวัน และ ประจำยาม ล้วนแล้วแต่มีทั้งดีและร้ายโคจรเข้ามาอยู่ภายในที่พักอาศัยของเรา หากเรากระทำการกระจายพลังงานออกมาโดยการตกแต่ง, ต่อเติม, ซ่อมแซมหรือย้ายเข้า หากเจอพลังที่ดีหรือทิศทางที่ดีก็จะทำให้ผู้พักอาศัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วภายใน 7-120 วัน อย่างไรก็ตามหากเจอพลังงานที่ไม่ดีหรือทิศทางที่ไม่ดีก็จะทำให้ผู้พักอาศัยรับพลังงานที่ไม่ดีไปมากกว่าปกติและเป็นที่มาของความเสื่อมที่จะได้รับ โดยจะได้รับเรื่องร้ายภายใน 7-120 วันได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการก่อสร้าง, ปรับปรุง หรือ ย้ายเข้า จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาเพื่อรับฤกษ์ยามที่สอดคล้องกับพลังงานที่ดีของฟ้า, คน และ ดิน พร้อมกัน

1