search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   


จัดห้องคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ฮวงจุ้ยดี          การประเมินฮวงจุ้ยที่ดีของคอนโดมิเนียมนั้น มาได้จากสองปัจจัยใหญ่ๆ โดยปัจจัยแรกได้แก่ “ชัยภูมิของโครงการ” ว่าเป็นโครงการที่รับกระแสพลังได้มากขนาดไหน และกระแสพลังดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีมากหรือน้อยอย่างไร โดยจะดูจากแนวถนน แนวรถไฟฟ้า แนวกระแสของแม่น้ำ หรือ แม้กระทั่งสวนสาธารณะใหญ่ๆ ว่าเป็นจ่ายหรือสะสมกระแสพลัง และมาจากองศาทิศทางที่ดีหรือไม่ ซึ่งการเลือกโครงการที่มีฮวงจุ้ยที่ดีนั้นควรจะได้รับการประเมินจากซินแสตั้งแต่ก่อนซื้อจะถือว่ามีโอกาสได้ฮวงจุ้ยที่ดีตั้งแต่ตัวโครงการเอง

          อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างได้แก่ การจัดฮวงจุ้ยภายในห้องคอนโดมิเนียมของเราเองให้มีฮวงจุ้ยที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กับฮวงจุ้ยในภาพรวมของโครงการ ซึ่งในข้อนี้เราสามารถจะมาปรับแต่งที่หลัง ต่อเนื่องมาจากการเลือกโครงการคอนโดมีเนียมได้ โดยการจัดห้องคอนโดมีเนียมให้มีฮวงจุ้ยที่ดีในเบื้องต้นนั้นสามารถทำได้ดังนี้

          1. ระเบียงห้องต้องสะอาดสะอ้าน โปร่งโล่ง เนื่องจากประตูห้องของคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะเป็นประตูบานเล็กและทางเดินภายในของแต่ละชั้นก็ค่อนข้างแคบ เรียกได้กว่ากระแสพลังภายในโถงทางเดินของแต่ละชั้นนั้นค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับประตูระเบียง ซึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างเป็นบานใหญ่ สัมผัสกับกระแสพลังภายนอกทั้งลมและแสงได้เป็นอย่างดี ตามหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยเราจึงมองว่าประตูระเบียงถือเป็นประตูหลักของห้องคอนโดมีเนียมระเบียงของห้องคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กถือเป็นจุดสะสมพลังของห้อง
ดังนั้นลักษณะระเบียงที่โปร่ง โล่ง จะถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี

          ดังนั้นระเบียงของห้องคอนโดมีเนียมก็เปรียบเสมือนเป็นเฉลียงของประตูตัวบ้าน หรือเป็นลานโล่งสะสมพลังให้กับประตูของห้องเรานั่นเอง หากระเบียงของห้องสะอาดสะอ้าน โปร่งโล่ง ก็จะมีกระแสพลังจากภายนอกอาคารเข้ามาสะสมตัวได้มากก็จะมีฮวงจุ้ยที่ดีเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรือง แต่หากระเบียงนั้นสกปรก รกทึบ มีสิ่งกีดขวางไม่ให้กระแสลมกระแสพลังเข้ามาสะสมที่ตัวระเบียงจนส่งพลังเข้าห้องไม่ได้ ก็จะทำให้ห้องคอนโดมิเนียมนั้นถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ไม่เป็นมงคล

          มากไปกว่านั้นหากซินแสคำนวณอย่างละเอียด จนทราบได้ว่าประตูระเบียงนั้นมีองศาทิศทางที่ดี เป็นทิศโชคลาภประจำยุค ในบางครั้งก็จะให้ตั้งน้ำพุ น้ำล้น เพื่อช่วยในการกระตุ้นพลังให้ยิ่งไหลเวียนได้ดี ก็จะยิ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้มากขึ้นไปอีก

          2. การเลือกเฟอร์นิเจอร์ภายในต้องดูโปร่งโล่ง ไม่กีดขวาง เนื่องจากขนาดห้องของคอนโดมิเนียมในยุคปัจจุบันค่อนข้างมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆ เพราะราคาที่ดินในประเทศไทยของเรานั้นถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ขนาดของห้องเล็กลงเพื่อทำให้ราคาขายนั้นสามารถจับต้องได้ ซึ่งหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นเน้นการไหลเวียนของกระแสพลังภายในห้องให้ไหลเวียนถ่ายเทได้ดี หากเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่หนัก ใหญ่ ทึบแน่น ก็จะทำให้ห้องที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วนั้นยิ่งแคบไปถนัดตา ทำให้กระแสพลังไหลเวียนถ่ายเทได้ไม่ดี ดังนั้นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ควรให้เหมาะสมกับขนาดห้องคือถ้าห้องเล็กเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องดูขนาดไม่ใหญ่ รูปแบบต้องดูโปร่งโล่ง ไม่กีดขวางกระแสพลัง หรือทำให้เราเดินไปมาในห้องได้สะดวกนั่นเอง
ภายในของห้องคอนโดมิเนียม ก็ต้องพยายามจัดให้เฟอร์นิเจอร์ดูโปร่ง โล่ง ไม่กีดขวาง
โดยเฉพาะห้องที่มีขนาดเล็กถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

 

          อย่างไรก็ตามหากห้องของท่านมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ก็สามารถจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้ตามใจชอบ เพราะตราบใดก็ตามที่ยังไม่ดูว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นดูกีดขวางหรือกดพื้นที่ทางเดินภายในห้องก็ยังถือว่าไม่ส่งผลเสียกับฮวงจุ้ยของห้อง

          3. จัดเตียงนอนให้นอนได้สบาย มีคุณภาพการนอนที่ดี เพราะชีวิตส่วนใหญ่ในคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในหัวเมืองเช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี ฯลฯ จะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเป็นหลัก หลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาในแต่ละวัน ดังนั้นซินแสจึงมองว่า “ห้องนอน” ถือว่าเป็นห้องที่สำคัญมากๆของฮวงจุ้ยห้องคอนโดมิเนียม เพราะเป็นห้องที่เจ้าของห้องหรือผู้อยู่อาศัยนั้นต้องใช้งานอยู่เป็นประจำและเป็นสัดส่วนของเวลาที่มาก หากสามารถจัดเตียงนอนให้มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ก็จะทำให้ยิ่งเป็นผลดี 

ห้องนอนที่มีคุณภาพ คือห้องนอนที่ต้องไม่โดนรบกวนการนอนจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี

          โดยหัวนอนต้องไม่ให้โปร่งโล่งเกินไป หากหัวนอนเจอหน้าต่างบานใหญ่ ควรปิดม่านทึบมิดชิดโดยเฉพาะเวลานอน นอกจากนั้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งคือการหันหัวนอนเข้าไปหาห้องน้ำหรือพิงผนังของห้องน้ำ เพราะทุกครั้งที่มีการใช้ห้องน้ำจะมีการเคลื่อนไหวของพลังงาน หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีเสียงดังรบกวนการนอน ทำให้การนอนนั้นมีคุณภาพที่ไม่ดี ส่วนข้อระวังอื่นๆรองลงไปก็ได้แก่ การระวังไม่ให้มีกระจกเงาอยู่ที่ปลายเท้า ประตูที่เปิดเข้าผ่ากลางเตียง หรือเปิดเข้ามาที่บริเวณหัวนอน หรือแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศที่ติดกดลงมาที่หัวนอน สันของฝ้าหลุมที่กดลงมาที่ศีรษะหรือลำตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการจัดฮวงจุ้ยของเตียงนอนเพื่อให้มีฮวงจุ้ยที่ดี

          4. ห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นต้องมองได้ไกล รับกระแสพลังได้ดี เพราะกิจกรรมที่ทำรองลงมานอกจากการนอนหลับพักผ่อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งเล่นในเวลาว่างหรือส่วนใหญ่ก็ใช้ห้องนั่งเล่นนั้นนั่งทำงานคิดอ่านเรื่องอนาคตไปด้วย แต่ขนาดของห้องนั่งเล่นในคอนโดมีเนียนที่แคบเล็กก็ถือว่าสะสมกระแสพลังได้น้อย ยิ่งถ้าการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนั่งเล่นทำงานนั้นวางได้ไม่ดี เช่นหันหน้าเข้าหาผนังกำแพงที่ทึบแน่น มองวิวมองไกลไม่เห็น ก็ถือได้ว่ามีฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ดังนั้นให้เราพยายามจัดเฟอร์นิเจอร์ของห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานให้หันเข้าหาหรือมีมุมมองที่เชื่อมต่อกับทัศนียภาพภายนอกได้กว้างไกล รับกระแสพลังได้ดี ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจะถือว่ามีความเป็นมงคลจะทำให้ท่านคิดอ่านได้กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ที่ดี ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

         
หลักการดังกล่าวถือว่าเป็นหลักเบื้องต้นในการจัดฮวงจุ้ยภายในห้องคอนโดมิเนียมของท่านให้เป็นมงคล ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก เช่นการกระตุ้นพลังเรื่องโชคลาภ บารมี สุขภาพ ความสัมพันธ์ ไปจนถึงการเลือกสีสัน วัสดุในการตกแต่งที่เสริมกับดวงของผู้อยู่อาศัย ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ท่านควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์ครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย


  
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic