search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   ฮวงจุ้ยกระแสมังกรแห่ง AEC         
          ในอีกไม่นานนี้อาเซียนของเราก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเชิงของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนแล้ว หลายๆท่านเองคงเริ่มมีการตระเตรียมในเรื่องของกิจการการค้าต่างๆให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยใช่หรือไม่ครับ แต่หลายๆท่านก็คงยังสงสัยว่าในท้ายที่สุดแล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของเรานั้นจะมีศักยภาพได้มากในระดับใดจะสามารถเติบโตได้มากกว่ากลุ่มสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่ สำหรับในศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นเราจะมองความเป็นมงคลของทำเลโดยวิเคราะห์ใน 2 ด้านคือ “ชัยภูมิ” และ “องศาทิศทาง” โดยชัยภูมิจะบอกถึงโอกาสของความเจริญรุ่งเรืองของทำเลนี้ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะมากในระดับใด ส่วนองศาทิศทางจะเป็นตัวบอกว่าเวลาใดทำเลนี้ถึงจะเริ่มรับผลดีหรือมองไปได้อีกว่าดีอย่างไร วันนี้ผมจะพาทุกท่านมามอง AEC ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยใน 2 มุมมองนี้กัน

          ชัยภูมิที่ดีตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นคือการดู “ของไหล” เพราะการไหลหรือการเคลื่อนที่นั้นจะพากระแสพลังให้หลากไหลมาหาเราได้ ซึ่งการดูชัยภูมิมหภาคหรือชัยภูมิขนาดใหญ่นั้น เราจะใช้การพิจารณาจากแนวการไหลของภูเขาหรือแม่น้ำสายใหญ่ที่ถือว่าส่งกระแสพลังมาหล่อเลี้ยงทำเลใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการไหลของแนวภูเขาที่ถือว่ามีกระแสพลังมากที่สุดก็คือเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya Range) โดยมียอดเขาเอเวอร์เรสต์ (Mount Everest) ที่ถือว่าเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในโลกร่วมอยู่ในแนวเทือกเขานี้ด้วย โดยเทือกเขาหิมาลัยนั้นเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกสองแผ่น จนเกยกันทำให้เกิดแนวทิวเขาและยอดเขาหลายยอดสูงมากกว่า 8,000 เมตร เกิดแนวเทือกเขายาวกว่า 2,400 กิโลเมตร!! พาดผ่านพื้นที่ของ 5 ประเทศ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน และเนปาลจึงถือว่าเป็นกระแสมังกรที่ทรงพลังที่สุดของโลกใบนี้


 

AccessoriesFengShuiBunnyyears1
 

เทือกเขาหิมาลัย หนึ่งในมังกรภูเขาที่ทรงพลังที่สุดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ

         
          แนวเทือกเขาหิมาลัยมาตวัดไหลต่อลงสู่ประเทศจีนที่มณฑลยูนนานผ่านเมืองลี่เจียงที่เรารู้จักกันดีและเริ่มมาชะลอตัวที่สิบสองปันนา หลังจากนั้นกระแสมังกรจึงไหลมารวมกันที่อาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า มาเลเซีย และ สิงคโปร์ เพราะถือว่าเป็น 7 ประเทศที่ยังเชื่อมอยู่กับแนวไหลของแผ่นเปลือกโลกหลักอยู่ โดยถัดจากกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศนี้ก็จะพบกับท้องทะเล จึงถือว่า 7 ประเทศนี้เป็นจุดต่ำที่สุดที่กระแสมังกรไหลมารวมตัว จึงทำให้ทำเลของอาเซียนถือว่าเป็นชัยภูมิที่เป็นมงคลถือเป็น “ท้องมังกร” ของเทือกเขาหิมาลัยครับ

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

ลองสังเกตุแนวเปลือกโลกที่ชนกันจนเกิดเทือกเขาหิมาลัยเป็นกระแสมังกรไหลผ่านมาทาง มณฑลยูนนานก่อนมาสะสมพลังที่ “ท้องมังกร” ของประเทศในกลุ่มอาเซียน


          ซึ่งแน่นอนว่าคงมีคำถามต่อไปอีกว่าแล้วใน 7 ประเทศใดถือว่าดีที่สุด กลุ่มแรกที่รับกระแสพลังโดยตรงจากแนวกระแสของเทือกเขาหิมาลัยคือประเทศไทย มาเลเซีย และสิงโปร์ โดยประเทศไทยนั้นมีจุดเด่นที่มี “มังกรน้ำเจ้าพระยา” ส่งกระแสหลากไหลยาวกว่าครึ่งของประเทศและมีการตวัดกลับบริเวณสีลม สาทร พระราม 3 ช่วยเก็บกระแสพลังไว้ภายในประเทศ ส่วนมาเลเซียนั้นอยู่จุดเกือบปลายสุดของแนวกระแสก็ถือว่าเป็น “หัวมังกร” และสิงคโปร์นั้นอยู่สุดท้ายของแนวกระแสถือว่าเป็น “ไข่มุกมังกร” เป็นลักษณะที่เป็นมงคลที่สุดตามหลักการดูฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ ส่วนประเทศที่รับแนวกระแสรองลงไปจากเทือกเขาหิมาลัยได้แก่เวียดนามและพม่านั้นก็จะถือว่ามีความเป็นมงคลน้อยกว่า จะเจริญรุ่งเรืองได้ไม่เท่าประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ครับ

 

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

ประเทศไทยถูกหล่อเลี้ยงโดย “มังกรน้ำเจ้าพระยา” ร่วมกับกระแสพลังที่หลากไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

Marina Bay Sands หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างตามยุทธศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยของสิงคโปร์ที่ถูกวางไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลของลี กวน ยู เป้าหมายคือการกักเก็บกระแสพลังไม่ให้ไหลออกไปจากชัยภูมิไข่มุกมังกร

         
          จากการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิเรามั่นใจได้แน่นอนว่า AEC นั้นถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี มีศักยภาพที่จะเจริญรุ่งเรืองได้แน่นอน แต่คำถามของเราคือ “เมื่อไร” ที่ AEC จะเจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆหรือเรียกว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนั่นเอง ในข้อนี้ให้เราพิจารณาถึงจุดที่กระแสมังกรจากเทือกเขาหิมาลัยเริ่ม “ตวัดกลับ” ลงมาที่มณฑลยูนนานและส่งกระแสลงมายังอาเซียน จะพบว่าแนวกระแสนั้นถือว่าไหลมาจากทาง “ทิศเหนือ” ซึ่งในฮวงจุ้ยระบบวิชาการสามารถคำนวณได้ว่าตรงกับ “ยุคที่ 1” ซึ่งจะเริ่มรับความเป็นมงคลในขั้นแรกช่วงปี พศ.2547-2567 (หรือยุคที่ 8) และจะดีมากขึ้นไปอีกในช่วงปี พศ.2567-2587 (ยุคที่ 9) และจะเจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆในช่วงปี พศ.2587-2607 (ในยุคที่ 1) หรือเรียกว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปกระแสพลังจากแนวเทือกเขาหิมาลัยเริ่มส่งผลดีมากได้แล้ว 8 ปี และจะค่อยๆดีไปได้อีกมากกว่า 5 ทศวรรษ!! จึงเป็นที่มาของมุมมองจากการทำนายไม่ว่าจะเป็นจากนักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะย้ายฝั่งจากทางตะวันตกมาสู่ตะวันออกหรือเอเชียของเรานั่นเองครับ

          อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเมื่อเรามองในระดับจุลภาคหรือบริษัท สำนักงาน โรงงาน ร้านค้าของเราเอง ก็ต้องมีลักษณะทางฮวงจุ้ยที่ดีทั้งในเชิงชัยภูมิและองศาทิศทางเช่นเดียวกัน หรือไม่ว่าจะมองในมุมของการทำธุรกิจก็ต้องไม่ประมาทเพราะในทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสและในทุกโอกาสก็ต้องมีวิกฤติ การเริ่มวางนโยบายหรือวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ AEC เพื่อเสริมจุดแข็งขจัดจุดอ่อนให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่ต้องมีมากขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถยืนอยู่ในฝั่งของ “ผู้ชนะ” ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแท้จริงครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย 
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic