search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกร 55

         
          อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ จะมาแนะนำว่าในปีมังกรคะนองน้ำหรือในปีมะโรง พศ.2555 นี้ พลังประจำปีจะส่งผลอย่างไรกับสภาพโดยรวมของโลกเรา ประเทศที่น่าสนใจไหนดีหรือร้ายอย่างไร จนมาถึงในปี้นี้ปีะเทศของเราจะเป็นอย่างไร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือภาคธุรกิจไหนจะเป็นดาวรุ่งหรือดาวร่วง ไปจนถึงดวงประจำปีของแต่ละคนที่เกิดในนักษัตรที่ต่างกัน รวมถึงบอกวิธีการปรับเสริมหรือแก้ไขฮวงจุ้ยแบบง่ายๆให้ด้วยดวงใครดีในปีมังกรคะนองน้ำสำหรับในปีมะโรงนี้หรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าปี “มังกรคะนองน้ำ” นั้น เราได้รู้ไปแล้วว่านักษัตรที่ร้ายหรือมีการชงนั้นได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักษัตรจอ มะโรง ฉลู และ เถาะ คราวนี้เราก็คงมีคำถามว่าแล้วนักษัตรใดถือว่าเป็นมงคลเมื่อเทียบกับพลังของฟ้าในปีมังกรคะนองน้ำนี้บ้าง ซึ่งในการดูฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นเราถือว่าในปีมะโรงนั้นจะมีนักษัตรที่ได้รับมงคลจากพลังฟ้าได้แก่ “ระกา” “วอก” และ “ชวด” โดยรายละเอียดของความเป็นมงคลและการจัดวางสิ่งของเพื่อเสริมพลังปีนั้นมีดังนี้

 สำหรับนักษัตรแรกที่ถือว่าเป็นมงคลที่สุดในปีนี้ได้แก่ “นักษัตรระกา” 
 (ได้แก่ท่านที่เกิดในปีระกา หรือท่านที่เกิดในช่วง 7 กันยายน ไปจนถึง 6 ตุลาคม หรือ ท่านที่เกิดในช่วงเวลา 17:00-19:00 น.) เพราะถือว่าเป็นนักษัตรที่ “ฮะ” หรือมีสัมพันธ์ที่ดีกับพลังฟ้าในปีมะโรง โดยเป็นปีที่ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรู้จักคุ้นเคยเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ท่านมีความมั่นใจในกิจการการงานที่ท่านนั้นรับผิดชอบอยู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการงานเดิมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะหากท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานราชการจะได้รับความเป็นมงคลมากเป็นพิเศษ หรือหากท่านมองหาลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหญ่ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่ท่านจะมีโอกาสได้รับผลสำเร็จในการเจรจาติดต่อค้าขายกัน มากไปกว่านั้นท่านจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินหรือที่ดินที่ท่านต้องการหรือที่หวังไว้ และหากท่านหวังที่จะได้ลูกหลานใหม่ๆภายในครอบครัว หรือ ลูกน้องฝีไม่ฝีมือดีๆ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ท่านจะมีโอกาสที่ท่านจะสำเร็จได้ตามไว้ที่ท่านคิดหวังในเรื่องดังกล่าว หรือหากมองในมุมของการศึกษา ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่ท่านจะได้โอกาสในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพของตัวท่านด้วย โดยท่านสามารถกระตุ้นพลังดีภายในบ้านหรือสำนักงานเพื่อเสริมมงคลจากพลังของปีมะโรงนี้ได้ โดยการตั้งอุปกรณ์โลหะแสตนเลสมันวาวแบบที่เคลื่อนไหวเพื่อกระจายพลังดีได้ เช่นนาฬิกาลูกตุ้มโลหะ ลูกโมเมนตั้มโลหะ พัดลมโลหะ น้ำล้นน้ำตกแสตเลส โคมไฟแสตนเลสมันวาว ที่ทิศตะวันตกของห้องที่ท่านอยู่

 


สามารถใช้ของกระตุ้นพลังดีในทิศตะวันตกที่เป็นอุปกรณ์โลหะแสตนเลสมันวาวได้


ส่วนนักษัตรที่เป็นมงคลรองลงมานั้นได้แก่ “นักษัตรวอก”
(ได้แก่ท่านที่เกิดในปีวอก หรือท่านที่เกิดในช่วง 7 สิงหาคม ไปจนถึง 6 กันยายน หรือ ท่านที่เกิดในช่วงเวลา 15:00-17:00 น.) โดยพลังของปีมะโรงนั้นจะเข้ามาส่งเสริมให้ท่านได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่ๆที่ท่านไม่ได้คาดคิดไว้ ส่งเสริมให้ท่านมีความมั่นใจในริเริ่มธุรกิจการงาน การลงทุนลงแรงใหม่ๆการขยายงาน เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องของทางไกลหรือต่างประเทศนั้นจะดีเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าใหม่ๆหรือการหาคู่ค้าใหม่ๆจากต่างประเทศจากหรือจากทางไกลก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้ธุรกิจการงานของท่านได้รับผลดี มากไปกว่านั้นปีนี้เป็นปีที่ท่านจะได้มีงานอดิเรกใหม่ๆที่ท่านชอบ หรือได้ศึกษาวิชาการเสริมใหม่ๆ ท่องเที่ยวหรือเดินทางธุรกิจไปยังแดนไกลก็จะได้รับผลดีหรือมีความสุข โดยท่านสามารถกระตุ้นพลังดีเพื่อเสริมท่านได้โดยการตั้งชามโลหะแสตนเลสหรือชามสีขาวใส่น้ำนิ่ง หรือ ตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่ทำจากโลหะแสตนเลสที่มีลักษณะนิ่งไม่เคลื่อนไหว ที่ทิศเหนือของห้องที่ท่านพักอาศัยอยู่วอกถือว่าเป็นนักษัตรที่เป็นมงคลรองลงมาในปีมะโรง
 

 

เสริมพลังนักษัตรวอกในปีมะโรงนี้ได้โดยการวางอุปกรณ์โลหะหนักๆในทิศเหนือ


ส่วนนักษัตรสุดท้ายที่รับมงคลจากปีมะโรงได้แก่ “นักษัตรชวด”
(ได้แก่ท่านที่เกิดในปีวอก หรือท่านที่เกิดในช่วง 7 ธันวาคม ไปจนถึง 4 มกราคม หรือ ท่านที่เกิดในช่วงเวลา 23:00-1:00 น.) โดยท่านจะค่อยๆได้รับความเป็นมงคลจากพลังฟ้าของปีมะโรงแบบ “ต้นร้ายปลายดี” ท่านจะได้รับภาระรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้น โดยเป็นภาระการงานที่ท่านคาดเดาได้อยู่แล้ว หากท่านตระเตรียมตัวหรือวางแผนไว้ดีในท้ายที่สุดท่านก็จะสามารถรับมือได้ เป็นผลให้มีโอกาสได้รับความยอมรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หากท่านทำธุรกิจการค้าในปีนี้เหมือนกับว่าท่านจะมีเรื่องราวหลักๆใหญ่ๆให้ท่านต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุง เริ่มต้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเกินความสามารถ แต่เมื่อผ่านไปหากท่านจัดการภาระดังกล่าวได้กลับทำให้ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงที่ดี เรียกว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับท่านเป็นอย่างมาก โดยท่านสามารถกระตุ้นพลังดีเพื่อเสริมท่านได้โดยการตั้งโคมไฟโลหะแสตนเลสมันวาวที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องที่ท่านอยู่ ท่านควรหมั่นเปิดโคมไฟสักวันละ 2-4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
 

นักษัตรชวดก็ถือว่าได้รับมงคลในปีมะโรงเสริมพลังนักษัตรชวดในปีมะโรงนี้ได้โดยการโคมไฟโลหะแสตนเลสในทิศตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับท่านที่มีนักษัตรที่ได้กล่าวมาในดวงนั้นในปีนี้ก็ถือได้ว่าท่าน “ดวงดี” เพราะมีพลังฟ้าของปีมะโรงเสริม แต่ก็ขอให้ท่านระวังการตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมใน “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” และ “ทิศใต้” ของบ้านหรือสำนักงานโรงงานของท่านเป็นอย่างมาก เพราะมีผลโดยตรงที่จะบั่นทอนพลังดีของปีมะโรงที่มาเสริมท่านกลับกลายให้ได้รับผลร้าย ส่วนท่านที่ไม่ได้มีนักษัตรดังกล่าวภายในดวงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด เพราะ “พลังดิน” หรือ “ฮวงจุ้ย” นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ซินแสหรืออาจารย์ฮวงจุ้ยนั้นมีความเชื่อว่าสามารถใช้ในการปรับเสริมมงคลหรือลดร้ายจากรูปดวงได้ โดยการจัดปรับฮวงจุ้ยโดยละเอียดนั้นท่านสามารถรับคำปรึกษาได้จากซินแสที่มีประสบการณ์ครับ

 
ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ
สำหรับในปี พศ.2555 ที่จะถึงนี้ ในระบบการดูฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการที่ใช้การคำนวนตามการเปลี่ยนปีตามวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ จะเริ่มต้น “ปีมะโรง” หรือ “ปีมังกร” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 16:57 นาฬิกา ซึ่งจะต่างจากตรุษจีนตามธรรมเนียมโบราณที่ใช้การคำนวนจากวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกอยู่หลายวัน คือวันที่ 23 มกราคม แต่อย่างไรก็ตามหากเราต้องการจะจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมมงคลรับปีมังกรที่จะถึงนี้ ก็เลือกได้ทั้งเริ่มจัดตั้งแต่ตรุษจีนตามธรรมเนียมโบราณหรือตามระบบวิชาการก็ได้ โดยในปี “มังกร” นี้หากเราศึกษาให้ละเอียดจะพบว่าตรงกับพลังย่อยของ “มังกรน้ำ” หรือ อาจารย์ฮวงจุ้ยหลายท่านก็เรียกกันว่าเป็นปี “มังกรคะนองน้ำ” นั่นเอง

โดยนักษัตร “มะโรง” หรือ “มังกร” นั้นเป็นลักษณะพลังงานรูปแบบ “ธาตุดิน” เมื่อมาเจอกับพลังฟ้าที่เป็น “ธาตุน้ำ” ก็เรียกว่ามีการ “ข่มพิฆาต” กันของพลังปีนั่นเอง ซึ่งลักษณะพลังงานในรูปแบบนี้จะส่งผลให้ภาพรวมของประเทศเราจะยังคงมีการทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เลือกข้างเลือกนายกันอย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับปี “เสือทอง” และ “กระต่ายทอง” ที่ผ่านมา การให้ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องราวให้เกิดความสับสนวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างมากจนเรื่องจริงเรื่องแต่งเราแยกไม่ออก อย่างไรก็ตามในด้านดีนั้นในปีมะโรงนี้การเพาะปลูก การเกษตร ปศุสัตว์ กสิกรรม จะอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลน ภัยธรรมชาติโดยรวมจะไม่เกิดที่ประเทศไทยรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่จะเน้นไปเกิดในโซนอเมริกามากกว่า

ในมุมมองด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาทางด้านยุโรปนั้นยังเป็นปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องนำพาให้เข้าไปอยู่ในช่วงถดถอย และจะเริ่มส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยอเมริกาเริ่มรับผลกระทบจากวิกฤติแต่ก็ยังประคองตัวได้ ตะวันออกกลางยังวุ่นวายต่อเนื่องจากปีเถาะที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเทศอิหร่าน อย่างไรก็ตามในปีมะโรงนี้ทวีปเอเชียจะแสดงศักยภาพออกมาว่าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกไว้โดยเฉพาะประเทศจีน ส่วนประเทศไทยของเราก็ยังสามารถประคองเศรษฐกิจภายในประเทศไว้ได้แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะถดถอย ตลาดหุ้นทั่วโลกจะซบเซาไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวัง ส่วนทองคำยังสามารถทำราคาสูงขึ้นได้อีกแม้ว่าจะหวือหวาเหมือนปีเถาะ

ภาคธุรกิจที่ดีในปีมะโรงนี้ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม กสิกรรม ปศุสัตว์ ทำสวน ทำนา ทำไร่ หรือสินค้าที่ปลูกหรือเลี้ยงบนดิน ธุรกิจที่เป็นการรวบรวมคนหรือรวบรวมของ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงรับจำนำ ร้านสะดวกซื้อ ร้านของชำ ธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะค่อยๆกลับมาดี รับเหมาก่อสร้าง สินค้าวัสดุก่อสร้าง รับผลดีต่อเนื่องด้วย

งานประเภทที่เกี่ยวกับความสวยงาม วิชาการ ศิลปะวิทยาการ การศึกษา การออกแบบตกแต่ง การบริการ การรักษาโรค การเดินทาง การท่องเที่ยว ความบันเทิง หรือหากมองเป็นประเภทธุรกิจเช่น ธุรกิจการศึกษา เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง หนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ขายยารักษาโรค อาหารเสริม การดูแลรักษาสุขภาพ เสริมสวย สิ่งของออกแบบสวยงาม ที่พัก ท่องเที่ยว โรงแรมตากอากาศ โฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจการเหล่านี้ล้วนเป็นกิจการที่รับกระแสพลังที่ดีของปี 2555 ได้

โดยการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดีและลดร้ายสำหรับปีมังกรคะนองน้ำสามารถทำได้ดังนี้

1. ทิศตะวันตก ทิศดีเรื่องโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ
พลังดาว 8 ประจำปีเข้ามาสถิตย์ที่ทิศนี้ สำหรับการดูฮวงจุ้ยในระบบดาวเหินของยุคที่ 8 (พศ.2547-2567) จึงถือว่าทิศทางดังกล่าวเป็นทิศที่มงคลที่สุด โดยทิศทางดังกล่าวมีพลังเป็น “ธาตุดิน” แสดงถึงการสะสมเพิ่มพูนขึ้นมาของโอกาสและทรัพย์สิน การกระตุ้นพลังในทิศทางดังกล่าว สามารถทำได้โดยใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตั้งเพื่อกระจายพลังดีให้อบอวลออกมา โดยจะยิ่งเป็นมงคลหากอุปกรณ์กระตุ้นพลังงานดังกล่าวมีสีออก แดง ชมพู ม่วง หรือหากท่านไม่สะดวกในการใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ท่านยังสามารถใช้โคมไฟ อโรมาเทอราปี จุดเทียน ตะเกียง กระตุ้นพลังในทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกันครับ

 


 

สำหรับท่านที่มีการชง ได้แก่ผู้ที่เกิดปีจอ ท่านยังสามารถใช้ทิศตะวันตก ในการวางของกระตุ้นพลังตามที่ได้กล่าวมาเพื่อลดผลของการชงจากพลัง “มะโรงประจำปี” ได้ด้วย


2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศดีเรื่องความฉลาดหลักแหลม ความสำเร็จ ความยินดี
มีชื่อเสียงโด่งดัง ในทิศนี้มีพลัง “ดาว 9 ธาตุไฟ” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องความฉลาดหลักแหลม ขอให้ท่านเสริมโดยใช้ไม้ทรงสูง เช่นไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิม แต่ขอเป็นชนิดไม่แช่น้ำ หรือ ใช้ไม้แห้งเหลาแหลมทรงสูงก็ได้ แต่หากท่านเน้นเรื่องความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่านสามารถเสริมได้โดยการใช้โคมไฟรูปทรงสูง หากเป็นไปได้ก็ขอให้เป็นสีออกแดง ชมพู ม่วง

3. กึ่งกลางอาคารหรือกึ่งกลางห้อง ทิศดีเรื่องอำนาจ ยศศักดิ์ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน
ธุรกิจเกี่ยวกับราชการ สัมปทาน หรือ บริษัทใหญ่ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 6 ธาตุทอง” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องการเพิ่มเรื่องอำนาจ บารมีของตัวท่านเองนั้น ท่านสามารถตั้งอุปกรณ์โลหะ หนัก กลม มันวาว ที่มีสภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหว ให้ดูโดดเด่นเพื่อเสริมพลังธาตุทองในทิศดังกล่าวได้ หรือหากท่านต้องการเสริมเรื่องของธุรกิจการค้า ท่านสามารถเสริมได้โดยการตั้งอุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ เพื่อกระจายพลังจากทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

4. ทิศตะวันออก ทิศดีเรื่องการศึกษา วิชาการ ความรัก ความสัมพันธ์
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 4 ธาตุไม้” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องของการศึกษา วิชาการ ให้ท่านใช้ต้นไม้ทรงสูง เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิม วางเพื่อกระตุ้นพลัง แต่หากท่านเน้นเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ ให้ท่านเสริมโดยการใช้ ไม้ดอกสวยงามสำหรับความรักในเชิงหนุ่มสาว หรือ ไม้ใบเขียวชะอุ่มสำหรับความสัมพันธ์ทั่วๆไป แต่หากท่านเน้นเรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตั้งน้ำเคลื่อนไหว เช่น น้ำพุ น้ำล้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ ก็สามารถส่งเสริมพลังดีนี้ได้

5. ทิศใต้ ทิศดีเรื่องโชคเสริม การค้าระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้า
การเดินทาง “พลังดาว 1 ธาตุน้ำ” ได้เข้ามาสะสมตัวที่ทิศทางดังกล่าว ท่านสามารถเสริมพลังของทิศดังกล่าวได้โดยการตั้ง น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตู้ปลา โดยหากอุปกรณ์ดังกล่าวทำมาจากโลหะแสตนเลส ทรงกลม มันวาว ยิ่งทำให้เป็นมงคล หรือ หากท่านจะกระตุ้นพลังโดยใช้อุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตามในทิศใต้นั้นมีพลังซ่อนแฝงของพลังร้ายหรือ “ทิศอสูร” มาสถิตอยู่ ดังนั้นขอให้ท่านงดเว้นการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมใหญ่ในมุมทิศใต้ของอาคารหรือหากอาคารของท่านหลังพิงทิศใต้นั้นต้องงดเว้นการปรับปรุงอาคารใหญ่ๆทั้งหลัง ยกเว้นว่าท่านได้รับคำปรึกษาเรื่องการเลือกฤกษ์ยามที่ดีเปลี่ยนร้ายให้เป็นมงคลจากซินแสที่มีประสบการณ์ครับ

 

6. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศของการเสียทรัพย์ แตกแย่ง ผู้ใหญ่กลั่นแกล้ง
เพราะทิศนี้มีพลังของ “ธาตุทองมีแหลมมีคม” สะสมอยู่ เหมือนกับมีของมีคมหรือมีดวางใกล้ๆกันอยู่ ขยับนิดหน่อยก็ต้องกระทบกระทั่ง มีเสียงดัง มีความเสียหายได้ ดังนั้นหากในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านหรือสำนักงานของท่านมีการกระตุ้นพลัง เช่น มีน้ำพุ มีโคมไฟขนาดใหญ่ ก็ถือเป็นการกระตุ้นพลังดังกล่าว สามารถทำให้เสียทรัพย์ หรือมีความแตกแย่ง ชิงดี ภายในบ้าน หากเป็นในสำนักงานหรือโรงงาน ก็จะมีสภาพผู้บริหารทะเลาะกับพนักงาน หรือลูกค้า คู่ค้า รายใหญ่ เอาเปรียบกลั่นแกล้งเรา

วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยใช้การตกแต่งแบบ “ธาตุน้ำ” เพื่อถ่ายพลังของธาตุทองที่ไม่ดีนี้ออกไป เช่น การตกแต่งบริเวณกลางห้องโดยใช้ของตกแต่งสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือใช้การวางชามสีฟ้า น้ำเงิน เทา หรือ ดำ ใส่น้ำนิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว ก็สามารถจะลดพลังร้ายนี้ได้เช่นเดียวกัน
โดยทิศนี้เป็น “ทิศชงหรือทิศแตก” ประจำปีมะโรงนี้ด้วย ดังนั้นการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม บริเวณนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเด็ดขาด

 

7. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศของการสูญเสีย อุบัติเหตุ อัคคีภัย
เนื่องจากทิศนี้มีพลังของ “ธาตุดินภูเขาไฟระเบิด” สะสมตัวอยู่ และนอกจากนี้พลัง “ปีมะโรง” ซึ่งถือว่ามีพลังมากที่สุดประจำปียังเข้ามาสถิตย์ซ้อนทับกับทิศร้ายดังกล่าวในปีนี้อีกด้วย จึงเรียกว่าร้ายเป็นสองเท่า เพราะพลังดินภูเขาไฟนั้นพร้อมจะปะทุออกมาได้ตลอดเวลา โดยเป็นพลังที่ร้อนแรงและคาดเคาได้ยาก ดังนั้นหากบ้านหรือสำนักงานโรงงานใดที่หันไปสู่ทิศนี้ จะต้องระวังให้ความใส่ใจ เรื่องของความปลอดภัยของทั้งสมาชิกในครอบครัว สำนักงาน โรงงาน หรือ การเสียหายของทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ ถ้าเป็นไปได้ให้ละเว้นการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามเป็นอันขาด

ท่านสามารถลดร้ายได้โดยการปรับสภาพให้ดินภูเขาไฟไม่ร้อนไม่ปะทุ โดยใช้ “ธาตุทอง” สลายพลังร้ายนี้ออกไป เช่น การใช้อุปกรณ์โลหะแสตนเลส มันวาว ตกแต่ง เช่น รูปปั้นโลหะ โคมไฟแสตนเลส ไฟสีขาว สีเงิน หรือในศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการ เราสามารถจะใช้การนำเกลือใส่ในชามสีขาวและใส่น้ำนิ่งพร้อมเหรียญโลหะบนเกลือเพื่อลดทอนพลังร้ายชนิดนี้ได้เช่นเดียวกันครับ

 

 

8. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง มีคดีความ
โดยทิศนี้ในมีพลังซ่อนแฝงของ “ธาตุไม้ที่เริ่มเจริญเติบโต” สะสมตัวอยู่ เหมือนไม้ที่ต้องพยายามแทรกตัวจากดินขึ้นไปยังพื้นผิวโลก ทำให้ต้องมีแรงเสียดทานกับผิวดิน มีการกระทบกระทั่งกัน ดังนั้นหากบ้านของท่านหันหน้าไปทางทิศดังกล่าวก็จะทำให้ภาพรวมของคนในบ้านนั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี หรือ หากเป็นสำนักงานหรือโรงงานก็อาจจะทำให้ท่านมีปัญหากับลูกค้าหรือคู่ค้าได้ หากร่วมไปกับการที่มีตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม รบกวนพลังในทิศดังกล่าวโดยไม่ดูฤกษ์ ก็สามารถส่งผลเสียถึงขั้นมีคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาลได้ครับ

การแก้ไขในทิศทางดังกล่าว ขอให้ใช้ “ธาตุไฟ” ในมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน เพื่อสลายพลังร้ายของธาตุไม้ทิ้งไป โดยการตั้งของที่มีสีแดง ชมพู ม่วง รูปทรงสูงแหลม เช่น โคมไฟหรือไฟกระพริบสีแดง ดินสอเหลาแหลมที่เป็นสีแดง หรือหากแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสามารถทำได้โดยการจุดเทียนไฟให้หมดดอกไป โดยใช้เวลาสัก 2 ชั่วโมง โดยต้องระวังเรื่องของอัคคีภัยด้วยนะครับ

9. ทิศเหนือ ทิศของการเจ็บป่วย ยอดขายไม่คล่องตัวคล่องตัว
โดยทิศเหนือนี้จะมีพลัง “ธาตุดินแตกแห้ง” สะสมตัวอยู่ เป็นสภาพของการสะสมของความอุดตันไม่ราบรื่น เหมือนดินที่แตกแห้ง ไม่ชุ่มชื้น ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง หากบ้านของท่านหันไปสู่ทิศนี้ ก็จะส่งผลให้สุขภาพของคนในบ้านไม่ดี หรือหากเป็นสำนักงานหรือโรงงานที่หันสู่ทิศนี้ ก็จะส่งผลในเรื่องยอดขายที่ไม่ราบรื่น ติดขัด ชะงักงัน เหมือนดินที่แตกแห้งมาคอยดูดเอาโชคลาภออกไป ส่งผลถึงผลกำไรของธุรกิจได้

โดยท่านสามารถลดร้ายในทิศทางดังกล่าวได้โดยการใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เป็น “ธาตุทอง” เพื่อถ่ายพลังธาตุดินที่แตกแห้งออก เช่น การใช้กระดิ่งโลหะ รูปปั้นโลหะมันวาว โคมไฟแสตนเลสไฟสีขาวสว่างๆ หรือการวางสิ่งของที่เป็นสีขาว เงิน ทอง มีรูปทรงกลมๆ พร้อมทั้งใส่น้ำนิ่งเพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม เช่น ชามโลหะแสตนเลสใส่น้ำนิ่ง ก็สามารถช่วยลดร้ายในมุมนี้ได้เช่นเดียวกัน

หากท่านสามารถจะปรับแต่งฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดีและลดร้ายตามหลักการที่ได้กล่าวมา พร้อมผนวกเข้ากับการเป็นคนที่มีความตั้งใจ ความพยายามอุตสาหะ ก็สามารถจะมั่นใจได้ว่าในปีมะโรงนี้จะสามารถเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของท่านได้ครับ มากไปกว่านั้นหากท่านสามารถให้ซินแสผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปดวงแบบละเอียดร่วมกับการจัดปรับฮวงจุ้ยบ้านประจำปีก็จะยิ่งสามารถเสริมมงคล ใน “ปีมังกรคะนองน้ำ” นี้ได้มากขึ้นไปอีกครับ

 
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic