search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   


คอนโดมิเนียมดี ฮวงจุ้ยดี คนอยู่ดี     คำถามที่ผมต้องตอบบ่อยครั้งคือ เราจะเลือกโครงการคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย โดยผมขอตอบในเชิงของฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม นอกเหนือไปจากการเลือกที่ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการและความคุ้มค่าของราคาขาย แม้ว่าหลายๆท่านยังคงมีความเชื่อว่าการจัดฮวงจุ้ยนั้นจำเป็นเฉพาะบ้านเดี่ยว สำนักงาน หรือ ร้านค้าเท่านั้น ไม่คิดว่าคอนโดมิเนียมจำเป็นต้องได้รับการจัดฮวงจุ้ยด้วย แท้จริงแล้วสถานที่ใดก็ตามที่เราต้องมีการอาศัยอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่เราควรจะจัดฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ใดมีการสะสมกระแสลมซึ่งนำมาพร้อมกับพลังงานกระแสแม่เหล็กโลกนั้น ย่อมมีผลกับร่างกายของเราซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
 
     โดยการพิจารณาการเลือกโครงการคอนโดมิเนียมนั้น มีหลักการในการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) ดังนี้
 
     1. ภาพรวมของโครงการต้องสามารถรับกระแสพลังและสะสมกระแสพลังได้ โดยในกรณีของคอนโดมิเนียมนั้นเราต้องพิจารณาทั้งกระแสพลังจากลมธรรมชาติ และ กระแสพลังจากรถหรือคนที่พามา โดยหากยืนอยู่ที่ปากทางเข้าโครงการต้องสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสอากาศทั้งสองรูปแบบ และให้ลองเดินเข้ามาภายในโครงการจนถึงอาคาร หากยังสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสลมจากธรรมชาติ และ กระแสพลังจากรถหรือคนได้ จะถือว่าเป็นโครงการที่มีภาพรวมของการรับกระแสพลังที่ดีมาก หากมองในแง่ของสถาปัตยกรรมนั้น คอนโดมิเนียมใดที่ไม่สามารถรับกระแสลมได้ตั้งแต่ปากทางเข้าของโครงการนั้น อาจแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดในชุมชนนั้น และ หากไม่สามารถสัมผัสถึงกระแสพลังจากรถหรือคนพามา ถือเป็นโครงการที่เดินทางลำบากก็เป็นได้

 
 
ทั้งกระแสพลังจากธรรมชาติ เช่น ลม น้ำ ไปจนถึงกระแสพลังจากถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า ถือว่าช่วยเสริมฮวงจุ้ยได้

 
     2. ต้องมีพื้นที่ส่วนรวมที่โปร่ง โล่ง และ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ โดยเฉพาะหากทางโครงการสามารถมีพื้นที่โล่งที่สามารถสะสมกระแสบริเวณทางเข้าอาคารหลักได้ จะถือว่ามีโอกาสเป็นคอนโดมีเนียมที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมาก (ยังต้องได้รับการประเมินด้านองศาทิศทางด้วยเช่นกัน) และหากพื้นที่โล่งด้านหน้าอาคารหลักนั้น รู้สึกสัมผัสได้ถึงกระแสพลัง เช่น มีกระแสลมไหลผ่านตลอดเวลา หรือ เชื่อมต่อมาจากถนนภายนอกโครงการ จะยิ่งถือว่าเป็นเกรดของฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิที่ดีมากขึ้นไปอีก เพราะถือว่าสามารถรับเอาโอกาสและโชคลาภจากภายนอกโครงการเข้ามาแจกจ่ายถึงภายในตัวอาคารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมได้ด้วย
 
 
 
พื้นที่โปร่งโล่งภายในโครงการ โดยเฉพาะทางเข้าของอาคาร
ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับโครงการได้


     3. ห้องพักอาศัยต้องสามารถรับกระแสลมและแสงสว่างได้อย่างพอเพียง นอกจากการพิจาณาฮวงจุ้ยในภาพรวมของโครงการว่าดีหรือไม่แล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาฮวงจุ้ยสำหรับแต่ละห้องโดยเฉพาะ เพราะในโครงการเดียวกัน ก็ย่อมมีทั้งห้องที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมากไปจนถึงระดับของเกรดฮวงจุ้ยที่ต่ำลงไป หากท่านต้องการเลือกห้องที่มีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อยืนที่ระเบียงของคอนโดหรือหน้าต่างบานที่อยู่ติดกับผนังของอาคาร ต้องสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่พัดผ่านจากภายนอกเข้ามาสู่ในห้องพักอาศัยของท่าน โดยหากท่านสามารถเลือกห้องที่อยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงได้ก็จะยิ่งถือว่ามีโอกาสที่จะรับกระแสลมได้มากขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถเลือกห้องที่อยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงได้ หากยืนที่หน้าประตูระเบียงแล้วยังสัมผัสกับกระแสลมที่พัดผ่านได้ ยังถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ แต่หากไม่สามารถที่จะสัมผัสถึงกระแสลมได้เลย ให้พิจารณาว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ไม่ดี
 
     ส่วนการที่ห้องพักอาศัยของท่านสามารถรับแสงแดดได้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเพิ่มสภาพเป็นหยางให้สมาชิกภายในครอบครัวของท่าน หากเป็นผู้สูงอายุก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น หากเป็นคนในวัยทำงานก็จะทำให้สดชื่นแจ่มใส ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเป็นเด็กก็จะทำให้ไม่เกียจคร้าน ตั้งใจเล่าเรียนมากกว่าอยู่ในห้องที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

 

 
ห้องพักที่ดีของคอนโดมิเนียม ต้องรู้สึกสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่ไหลผ่านและแสงแดดที่เพียงพอ

 
     4. พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมข้างเคียง หากท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับวัดหรือโรงพยาบาลซึ่งถือว่ามีสภาพพลังงานที่เป็นหยินสูง อาจส่งผลกับสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านได้ หรือการเลือกซื้อคอนโดที่อยู่ใกล้กับมุมแหลมหรือสันของอาคารใกล้เคียงที่มีขนาดใหญ่กว่ามากๆ ซึ่งถือว่ามีกระแสพลังที่สามารถส่งผลกับความเป็นอยู่ของเราได้ ท่านจำเป็นต้องได้รับการประเมินสภาพดังกล่าวโดยซินแสที่มีประสบการณ์
 
     อย่างไรก็ตามหลายข้อที่กล่าวมายังคงเป็นการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิเท่านั้น หากท่านต้องการได้คอนโดมิเนียมโครงการที่ถูกหลักฮวงจุ้ยสูงสุดนั้น จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาในด้านองศาทิศทางด้วย (Compass Feng Shui Theory) หากท่านสามารถเลือกคอนโดมิเนียมที่ถูกหลักฮวงจุ้ยทั้งในแง่ของชัยภูมิและองศาทิศทางแล้ว หรือมากไปกว่านั้น เป็นฮวงจุ้ยเฉพาะที่สามารถเสริมดวงชะตาของท่านได้ โดยการวิเคราะห์ร่วมกับ วัน เดือน ปี และ เวลาตกฟากของท่านได้ ก็สามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดฮวงจุ้ยสำหรับคอนโดมิเนียมของท่านได้อย่างสูงที่สุดครับ
 
 


หน้าแรกฮวงจุ้ย....

 


 
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic