search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   


เปิดความลับฟ้า เจาะลึกปีมะแม 58     สำหรับการดูฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ ปีมะแมนี้จะเริ่มใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ส่วนตรุษจีนหรือการเริ่มปีใหม่ตามธรรมเนียมนั้นจะตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ซึ่งในปีนี้มีพลังประจำปีเป็น “แพะไม้” นั่นก็คือ พลังดินหรือราศีล่างเป็นนักษัตร “มะแม” ที่มีพลังของ “ธาตุดิน” และ มีพลังฟ้าหรือราศีบนที่ส่งพลังรูปแบบ “ธาตุไม้เล็ก” เข้ามาส่งเสริม โดยในปีนี้นั้นถือเป็นปีที่ซับซ้อน เพราะนักษัตรมะแมหรือแพะนั้นก็เปรียบเหมือนเป็นดินร้อน ดินภูเขาไฟ แฝงพลังของธาตุไฟอยู่พอสมควร เป็นดินที่ยังไม่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนัก แต่กลับมีพลังฟ้าของธาตุไม้เล็กพอที่จะงอกงามออกมาได้ เหมือนมีสิ่งใหม่ๆก่อกำเนิดขึ้นได้แม้ในความไม่สมบูรณ์นั่นเอง ดังนั้นหากใครคาดหวังถึงความสวยงามสดใส ความราบรื่น ก็คงไม่ได้เห็นกันง่ายๆในปีนี้ สภาพดินร้อนนั้นจะก่อให้เกิดความติดขัด อึดอัดใจ หงุดหงิด หรือบรรยากาศที่ไม่สดชื่นเท่าไรนัก ผู้ที่พยายามในการแข่งขันมีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความขยันขันแข็ง เอาจริงเอาจังเท่านั้นจึงจะสามารถแทรกผ่านดินร้อนนี้ขึ้นมาเติบโตจนโดดเด่นได้


ปีมะแมยังถือว่าเป็นปี “ธาตุดิน” ที่แฝงพลังของ “ธาตุไฟ” จึงถือว่าเป็นดินร้อน
ดังนั้น “ธาตุไม้” ที่โผล่ขึ้นบนได้ แปลว่าต้องมีความเอาจริงเอาจัง อดทน ถึงจะสามารถเติบโตในสภาวะนี้ได้


     สำหรับประเทศไทยของเรานั้น เรื่องของการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของประเทศเองก็ยังไม่สู้ดีนัก ยังต้องระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพราะในปีมะแมนี้ยังถือว่าเป็นปีที่มีพลังแฝงของธาตุไฟต่อเนื่องมาจากปีมะเมียซึ่งถือว่าเป็นปีที่ธาตุไฟรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบความอุดมสมบูรณ์โดยรวมก็ยังต้องถือว่าจะดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว การเกิดอุบัติเหตุฟืนไฟยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ดังนั้น บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน ที่เก่าแก่หรือมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก รวมไปถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวก็ยังคงต้องจับตาอยู่ว่ามีสิทธิเกิดขึ้นได้อยู่พอสมควร

การบริหารประเทศเรื่องเกษตรกรรม กสิกรรม แหล่งน้ำชลประทาน
ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในปีมะแมนี้


     ในเรื่องของการเมืองนั้นแม้ว่าปีมะแมที่แล้วผมได้บอกว่าจะเป็นปีที่ผ่านเรื่องร้อนๆเข้ามาสู่การร่วมมือปรองดองได้ แต่ในปีนี้ผู้บริหารประเทศจะต้องระวังความไม่ราบรื่น ติดขัด ตั้งแต่เรื่องการออกนโยบายในภาพใหญ่ ไปจนถึงการบริหารจัดการในรายละเอียด ไม่มีสิ่งที่ง่ายเหมือนเคย ดังนั้นการบริหารประเทศต้องทำโดยความใจเย็นให้ผ่านปัญหาไปทีละเปราะ การรู้จักอดทนมีสติยั้งคิดยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศได้ หากประคับประคองได้ดี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางใหญ่ทางการเมืองการปกครองในช่วงปลายปีนี้ต่อต้นปีหน้า ประเทศของเราก็ยังจะฝ่าฟันช่วงลำบากไปได้แม้ว่าไม่ราบรื่นมากนัก

การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง โครงการลงทุนใหญ่ๆ
เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมเศรษฐกิจของประเทศของเรา และเสริมกับพลังของปีมะแมนี้ด้วย


     ส่วนมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจนั้น ปีนี้สัญญาณการฟื้นตัวของหลายภาคส่วนจะแข็งแกร่งขึ้น ภาคเอกชนที่แข็งแกร่งยังเป็นความหวังของประเทศได้เช่นเดิม แต่ในปีมะแมที่ดินร้อนแห้งหากเราต้องการจะเป็นไม้ที่โผล่พ้นดินขึ้นมาก็จะต้องพยายามสุดกำลัง ดังนั้นคำว่า “ง่าย” ไม่มีในปีนี้หากต้องการ “ประสบความสำเร็จ” ดังนั้นความเข้มแข็งของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการก้าวไปข้างหน้า การบริหารของภาครัฐแม้ว่าจะไม่ราบรื่น แต่หากสามารถออกนโยบายสำคัญ โดดเด่นออกมาได้ ก็จะกลายเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้กับเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน หากสามารถกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ การใช้จ่ายภายในประเทศ และภาคการเกษตรได้ จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกนั้นถือว่าเป็นขาขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา
แต่สถานการณ์ทางด้านการเมืองระหว่าง อเมริกา รัสเซีย และยุโรป เป็นตัวกดดันบรรยากาศโดยรวม


     ส่วนมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกนั้น ปีนี้ถือเป็นปีที่ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมนั้นจะดีขึ้นในหลายๆภูมิภาค พี่ใหญ่อย่างอเมริกาก็ถือว่าผ่านช่วงร้ายมาแล้วเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างโดดเด่น ในขณะที่ยุโรปตะวันตกก็จะสามารถประคองตัวผ่านช่วงเศรษฐกิจถดถอยมาได้ โดยเฉพาะประเทศที่แข็งแกร่งอย่างเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ จะคอยประคับประคองเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ แต่กลับกันประเทศในฝั่งยุโรปตะวันออกกลับยังไม่โดดเด่นเท่าไรนักยังคอยฉุดรั้งให้ภาพรวมของยุโรปยังดูไม่โดดเด่นเท่าที่ควร นอกจากนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างอเมริกา รัสเซีย และยุโรป ยังเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความกดดันให้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก

ในปีมะแมนี้เอเชีย โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้ และประเทศในกลุ่มอาเซียน
จะเติบโตได้ดี จนเป็นที่จับตาของนานาประเทศ


     สำหรับเอเชียของเรายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่หลายๆประเทศในเอเชียจะแสดงศักยภาพ พี่ใหญ่อย่างจีนจะพัฒนาอย่างโดดเด่นคุ้มค่ากับการที่หลายประเทศฝากความหวังไว้ พี่เล็กรองมาอย่างเกาหลีใต้ และน้องเล็กหลายๆประเทศในอาเซียนก็จะมีทิศทางด้านเศรษฐกิจที่ดีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามต้องระวังประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ที่ในปีนี้อาจจะมีเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้ รวมไปถึงรัสเซียที่รับผลเสียจากพลังปีมะแมโดยตรงจนอาจเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งภาพรวมเศรษฐกิจโลกได้ในบางช่วงของปีนี้

     สำหรับท่านที่รักการเดินทางท่องเที่ยวนั้น ประเทศเหล่านี้อาจต้องระวังอุบัติภัยธรรมชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น รัสเซียทางฝั่งตะวันออก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาในฝั่งตะวันตก และ แคนาดาในฝั่งตะวันตก เดือนที่ต้องระวังในการเดินทางมากๆได้แก่ กรกฎาคม, ตุลาคม, ธันวาคม และ มกราคม (2559) และหากท่านที่มีดวงชงอยู่แล้ว ได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตรฉลู จอ และ ชวด ต้องระวังการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเท่าตัว ถึงแม้ไม่มีอุบัติภัยใหญ่โต แต่การเดินทางของท่านอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

การลงทุนในหุ้นปีนี้จะมีความผันผวนมาก แต่ว่ายังเป็นขาขึ้น เลือกหุ้นถูกตัวยังสามารถทำกำไรได้
ส่วนทองคำหากมองเป็นการลงทุนยังไม่โดดเด่น แต่ซื้อสะสมเก็บเป็นสินทรัพย์น่าสนใจ


     ส่วนท่านที่ชื่นชอบการลงทุนเสริมนั้นปีนี้ถือว่าจะเป็นปีที่การลงทุนใน “หุ้น” นั้นจะ “ผันผวน” มากที่สุดปีหนึ่ง หากเป็นการเล่นแบบเก็งกำไรก็ต้องคอยระวังเกาะหน้าจออย่าได้ห่าง การขึ้นลงของดัชนีแบบหวือหวานั้นจะมีให้เห็นตลอดปี แต่โดยรวมก็ยังถือว่าพลังปีมะแมนี้เสริมตลาดหุ้นอยู่พอสมควร ดังนั้นหากเลือกหุ้นได้ถูกตัวก็ยังมีสิทธิได้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกับการลงทุนลงแรง ส่วนการลงทุนใน “ทอง” ปีนี้เองก็ยังไม่ถือว่าน่าสนใจมากนัก แม้ว่าในมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ยราคาทองจะย่ำแย่ที่สุดในปีที่แล้ว แต่ในปีนี้พลังฟ้าก็ยังไม่เสริมให้การลงทุนในทองเป็นขาขึ้นได้มากนัก ถ้าลงทุนระยะยาวก็ยังสามารถรอต่อไปได้อีก และสำหรับท่านที่รักในการลงทุนในที่ดิน ก็ยังถือว่าเป็นอีกปีที่น่าสนใจ ราคาที่ดินยังขึ้นสูงได้อย่างต่อเนื่องหากเลือกได้ถูกทำเลที่มีศักยภาพ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล การรักษาสุขภาพ
ยังอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่จะไปได้ดีในปีมะแมนี้


     ส่วนภาคธุรกิจที่โดดเด่นในปีนี้ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง วัสดุผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด สินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ส่วนกลุ่มที่รองลงมาได้แก่ การศึกษา ของตกแต่งของสวยงาม บริการทางการแพทย์ การรักษาคนทั้งทางหลักทางเลือก การศัลยกรรมความงาม วงการบันเทิง อาชีพดารา นักแสดง พลังงานทั้งทางหลักทางเลือกจะยังเป็นที่สนใจอยู่ในกระแส ธุรกิจบริการเกี่ยวกับความสวยงามหรือสุขภาพ การขายของหรือสินค้าที่เน้นของเฉพาะอย่างเฉพาะรุ่น งานศิลปะ ของสะสม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่จะไปได้ดีในปีมะแมนี้

     ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจให้ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด ในปีมะแมที่เป็นปีของดินแห้งดินร้อนนี้ได้ แม้ว่าภาพรวมปีนี้จะเป็นปีที่ยากในการดำเนินชีวิต ประกอบธุรกิจ แต่หาก ฟ้า คน ดิน ประสานเป็นหนึ่ง คือรู้ว่าดวงของเราเป็นอย่างไร มีความตั้งใจมีความพยายาม และได้อยู่ในฮวงจุ้ยที่ดี ก็เชื่อมั่นได้ว่าท่านจะประสบความสำเร็จครับหน้าแรกฮวงจุ้ย.... 
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic