search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   


ฮวงจุ้ยดี โรงงานเจริญรุ่งเรือง     หลายครั้งเวลาพูดเรื่องของการจัดฮวงจุ้ย ส่วนใหญ่เรามักคิดถึงเรื่องของการจัดปรับฮวงจุ้ยของ “บ้านพักอาศัย” “สำนักงาน” หรือ “ร้านค้า” เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและได้ยินเรื่องราวของการจัดปรับฮวงจุ้ยในสถานที่ดังกล่าวกันมาบ่อยๆ แต่มากไปกว่านั้น “โรงงาน” เองก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่อาจารย์ฮวงจุ้ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหากต้องการจะให้ธุรกิจของเรามีความราบรื่น เพราะถือว่าเป็นกลไกสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในบางโรงงานที่มีส่วนของสำนักงานเข้ามารวมอยู่ด้วย เช่นเจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน มานั่งรวมอยู่ในโรงงานด้วยเลย จะถือได้ว่าต้องให้ความสำคัญในการจัดปรับฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีหรือเสียนั้นจะกระทบกับคุณภาพของการทำธุรกิจโดยตรง


โรงงานของ Inditex หรือที่เรารู้จักกันในตราสินค้า ZARA ที่เมือง ลา คอรุนญ่า ประเทศสเปน
มีลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดี ส่งผลให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองได้เป็นลำดับต้นๆของโลก


     แม้ว่าการจัดปรับฮวงจุ้ยในระบบวิชาการนั้นต้องใช้ความละเอียดและต้องพิจารณาในหลายเหลี่ยมหลายมุม แต่ก็พอที่จะสรุปหลักการในเบื้องต้นคร่าวๆ เพื่อให้เราสามารถนำไปปรับปรุงโรงงานในเบื้องต้น โดยเราควรเริ่มดูตั้งแต่ภาพรวมของที่ดินของตัวโรงงานของเรา หากเป็นไปได้ภาพรวมการวางอาคารโรงงานเมื่อเทียบกับตัวที่ดินต้องไม่ดูอึดอัดจนเกินไป เพื่อให้กระแสพลังนั้นไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยงอาคารโรงงานได้ทุกๆโรง หากสามารถมีทางรถวิ่งหรือทางเดินรอบๆโรงงานได้จะถือว่าดีมาก แต่หากไม่ได้จริงๆเพราะพื้นที่ที่ดินจำกัด การที่มีถนนทางรถวิ่งหรือทางเดิน เชื่อมกับอาคารโรงงานได้ทุกโรงในบริเวณที่ดินก็ถือว่าทำให้มีฮวงจุ้ยที่ดีมากพอสมควร เพราะหากมองตามหลักความเป็นจริงประกอบเข้าไปด้วย ก็จะพบว่าหากการขนส่งคมนาคมภายในที่ดินโรงงานของเราสะดวก เราก็จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการผลิต ซ่อมบำรุง เก็บสต๊อค หรือการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี


การจัดวางพื้นที่โดยรวมของ Inditex (ZARA) โดยเฉพาะด้านหน้าโรงงาน
ดูโปร่งโล่งสบาย สะสมกระแสพลังดีได้มาก     หากโรงงานของเรามีส่วนของสำนักงานอยู่ด้วย โดยเฉพาะเป็นสำนักงานที่เจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ทำงานอยู่ในส่วนสำนักงานนั้นด้วย ต้องจัดวางส่วนสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้าของที่ดินให้มากที่สุด เพราะปากทางเข้าของที่ดินนั้นถือว่าเป็นส่วน “หัวมังกร” ที่กระแสพลังทั้งหมดต้องไหลผ่านเข้ามาสะสม ดังนั้นสำนักงานที่ดีก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นทางเข้าที่ดินชัดเจนจึงจะถือว่าสามารถดึงเอากระแสพลังนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงได้ โดยเฉพาะห้องผู้บริหารในระดับสูง หากสามารถจัดวางให้มองคลุมไปถึงทั้งทางเข้าของที่ดิน ทางเข้าของสำนักงานได้ จะถือว่ายิ่งเป็นมงคลเพราะรับกระแสพลังดีนั้นได้โดยตรง

ส่วนของอาคารสำนักงานของ ZARA วางอยู่ด้านหน้าของที่ดินโรงงาน
มีลานโล่งของสนามหญ้าด้านหน้าคอยหล่อเลี้ยง และเชื่อมมาจากถนนเข้าที่ดินโดยตรง


     ส่วนพนักงานขายหรือการตลาดนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานที่นำเอาโชคลาภเงินทองเข้ามาในบริษัทหรือโรงงานของเรา ควรจัดวางให้นั่งใกล้ๆกับประตูทางเข้าของส่วนสำนักงาน เพราะถือว่าเป็นจุดที่มีกระแสพลังไหลเวียนมากที่สุด ดังนั้นหากสามารถจัดเอาฝ่ายขายหรือการตลาดนั่งอยู่ในชั้นหนึ่งได้ถือว่าเป็นมงคล อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องนำฝ่ายขายหรือการตลาดขึ้นไปในชั้นสองของอาคารเนื่องจากพื้นที่จำกัด ก็ให้อยู่ใกล้กับโถงบันไดหรือโถงลิฟท์ เพราะถือเป็นจุดจ่ายพลังให้กับชั้นบนๆขึ้นไป หรือหากสามารถวางตำแหน่งให้นั่งแล้วมองเห็นปากทางเข้าของที่ดินก็ถือว่าช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับฝ่ายขายหรือการตลาดได้เช่นเดียวกันภายในสำนักงาน ออกแบบให้ดูสว่าง แม้คนเยอะ แต่พื้นที่ไม่อึดอัดจนเกินไป
ทางเดินภายในโล่ง กว้าง ใช้งานได้สะดวก สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้พนักงานทำงานได้ดี     ในส่วนของตัวโรงงานเองก็ควรจะออกแบบให้โปร่ง โล่ง สบาย มีแสงลมและอากาศไหลเวียนถ่ายเทดี โดยเฉพาะในส่วนผลิตที่ต้องใช้แรงงานของพนักงาน เพราะแสงและลมถือเป็นกระแสพลังดีในทางฮวงจุ้ยชนิดหนึ่ง มากไปกว่านั้นในไลน์ผลิตหรือในอาคารโรงงานที่ผลิตสินค้าหรือเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็ควรจะอยู่ติดกับถนนทางหลักภายในที่ดิน ยิ่งหากอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าของโรงงานได้ยิ่งดี เพราะด้านหน้าของที่ดินจะถือว่าได้รับกระแสพลังมากกว่าส่วนหลังของที่ดิน ส่วนของไลน์การผลิตต้องวางให้เรียบง่ายต่อเนื่อง ทิศทางการวางการหันของเครื่องจักรหรือพนักงานต้องดูแล้วมีจุดร่วมไม่แตกต่างกันมาก เพื่อสร้างให้เกิดความราบรื่น นอกจากนั้นยังเสริมสมัครสมานสามัคคีภายในโรงงาน

     หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลน์ผลิต ไม่ว่าจะเป็นซ่อมบำรุง สต๊อค ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง ให้พยายามจัดทุกๆหน่วยงานให้ไม่ไกลกันมาก เพื่อให้การทำงานสะดวกราบรื่น หรือในทางฮวงจุ้ยเรียกกระแสพลังภายในไหลเวียนดี นอกจากนั้นจะทำให้ไม่เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันภายในโรงงานด้วย แต่หากจำเป็นต้องมีหลายอาคารเพราะขยายกำลังการผลิต หรือข้อจำกัดทางด้านการผลิต ก็ให้พยายามวางอาคารให้ไม่ห่างกันจนเกินไปนัก การเดินทางเชื่อมต่อของแต่ละอาคารให้ออกแบบให้เรียบง่ายสะดวก หรือให้วางอาคารหรือพื้นที่ส่วนกลางเช่นโรงอาหาร สนามกีฬา ให้เข้าถึงได้ง่ายกับทุกอาคาร เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ในไลน์ผลิตควรมีความสว่างที่เพียงพอ พื้นที่ทำงานไม่แคบจนเกินไป
ทางเดินภายในสะดวก ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้


     แสงสว่างภายในโรงงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้น “แสง” ถือว่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นพลังของชีวิตให้กระฉับกระเฉงกระตือรือร้นได้มากที่สุด ดังนั้นหากต้องการเสริมประสิทธิภาพให้กับส่วนผลิต ความสว่างที่เพียงพอถือว่าเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด โรงงานที่มีแสงสว่างเพียงพอจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าโรงงานที่ดูมืดทึบ เงียบเหงา ได้เป็นอย่างมาก โดยแสงสว่างนั้นสามารถใช้ได้ทั้งแสงสว่างจากธรรมชาติจากการออกแบบที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้ามาผ่านหลังคาโรงงานได้ หรือจะเป็นการเติมจากแสงของดวงโคมก็ได้ โดยความสว่างที่ดีนั้นหากอธิบายง่ายๆ ก็ขอให้เหมือนกับเราสามารถอ่านตัวหนังสือเล็กๆจากหนังสือพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเพ่งนั่นเอง

     สิ่งที่ผมได้กล่าวมาถือได้ว่าเป็นหลักการในเบื้องต้นเท่านั้น อาจารย์ฮวงจุ้ยยังต้องพิจารณาในอีกหลายจุด ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งทางเข้าของประตูที่ดิน อาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน ต้องตั้งในตำแหน่งและทิศทางที่เสริมกับรูปดวงของเจ้าของ ผู้บริหาร และ รูปแบบของการทำธุรกิจ รวมไปถึงตำแหน่งของห้องหรือทิศของการนั่งของเจ้าของและผู้บริหารอย่างละเอียด มากไปกว่านั้นเรื่องของทางน้ำดีเข้า ตำแหน่งบ่อน้ำ สระน้ำกระตุ้นพลังดีของที่ดิน ตำแหน่งของน้ำเสียไหลออก ตำแหน่งการวางสวน วางศาล หม้อแปลงไฟ แนวการวิ่งของถนนหลักภายในโครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นจุดสำคัญที่โรงงานของท่านควรได้รับการพิจาณาอย่างละเอียดเพื่อให้มีฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย.... 
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic