search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   


รายการ Modern Feng Shui ตอน แกะรอยฮวงจุ้ย ลี คุน ฮี ผู้พาซัมซุงก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก


อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ จะพาท่านไปวิเคราะห์รูปดวงของ ลี คุน ฮี (Lee Kun Hee) มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ผู้ที่นำพาซัมซุง (Samsung) ที่เคยเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าราคาถูกจากประเทศในโลกที่ 3 ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในวงการของผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีของโลก ที่แม้แต่ Apple ของ สตีฟ จ๊อบส์ ยังต้องกลัวในการคุกคามนี้ 


นอกจากนั้น อ.ตะวัน ยังพาท่านผู้ชมไปดูด้วยว่าฮวงจุ้ยของประเทศเกาหลีใต้นั้นมีจุดที่ดีอย่างไร เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือแล้ว ดีหรือแย่กว่าอย่างไร และพาท่านมองลึกไปถึงกรุงโซลว่ามีฮวงจุ้ยที่ดีอย่างไรจนได้เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ มากไปกว่านั้นยังพาท่านไปดูฮวงจุ้ยของย่ายกังนัมย่านเศรษฐกิจที่มีชื่อดังระดับโลก และยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ๋บริษัทซัมซุงด้วย


ท่านสามารถรับชมทางช่อง Home & Food Channel หมายเลขช่อง True 79
เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ตามเวลาดังนี้

ทุกวันอังคาร เป็นเทปแรก 23:00-24:00 น.
ทุกวันพุธ Re-run 14:00-15:00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี Re-run 7:00-8:00 น.
ทุกวันศุกร์ Re-run 8:00-9:00 น.
ทุกวันเสาร์ Re-run 12:00-13:00 น.

หน้าแรกฮวงจุ้ย
 
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic