มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย “ปีหนูทอง”
 My Great Web page
          สำหรับในปี พศ.2563 นี้การเริ่มปีใหม่ของชาวจีนหรือว่า “ตรุษจีน” ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ซึ่งเป็นการนับปีใหม่ตามระบบจันทรคติหรือการดูรอบการโคจรของดวงจันทร์เมื่อเทียบกับโลกของเรา แต่ในการดูฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นถือว่า วันขึ้นปีใหม่ที่แท้จริงของปีชวดนี้จะเริ่มในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เมื่อดูจากการนับปีตามระบบสุริยะคติหรือดูจากรอบการโคจรของโลกเมื่อเทียบกับพระอาทิตย์ ดังนั้นในการเริ่มจัดปรับฮวงจุ้ยบ้านเพื่อรับกับพลังประจำปีที่ดีหรือลดพลังร้าย เราก็สามารถเลือกเริ่มทำได้จากทั้งสองวันดังกล่าวเพื่อให้รับผลดีได้ตลอดปี โดยท่านสามารถจะจัดปรับบ้านหรือสำนักงานของท่านในทิศต่างๆได้ดังนี้

 
          1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ “ทิศดีเรื่องโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ” พลังดาว 8 ประจำปีเข้ามาสถิตที่ทิศนี้ สำหรับการดูฮวงจุ้ยในระบบดาวเหินของยุคที่ 8 (พศ.2547-2567) จึงถือว่าทิศทางดังกล่าวเป็นทิศที่มงคลที่สุด โดยทิศทางดังกล่าวมีพลังเป็น “ธาตุดิน” แสดงถึงการสะสมเพิ่มพูนขึ้นมาของโอกาสและทรัพย์สิน หากจัดบ้าน สำนักงาน หรือ โรงงาน ในทิศนี้ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ หรือร่วมกับเสริมฮวงจุ้ยในทิศนี้ได้ดี ก็จะทำให้ธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จ มีโชคลาภเงินทองและโอกาสเข้ามาตลอดปี การกระตุ้นพลังในทิศทางดังกล่าว สามารถทำได้โดยใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตั้งเพื่อกระจายพลังดีออกมา โดยจะยิ่งเป็นมงคลหากอุปกรณ์กระตุ้นพลังงานดังกล่าวมีสีออก แดง ชมพู ม่วง หรือหากท่านไม่สะดวกในการใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ท่านยังสามารถใช้โคมไฟ อโรมาเทอราปี จุดเทียน ตะเกียง กระตุ้นพลังในทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน


 
 

          2. ทิศตะวันตก “ทิศดีเรื่องความฉลาดหลักแหลม ความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง” ในทิศนี้มีพลัง “ดาว 9 ธาตุไฟ” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องความฉลาดหลักแหลม การศึกษา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การตรวจสอบได้กระจ่าง ขอให้ท่านเสริมโดยใช้ไม้ทรงสูง เช่นไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิมผูกโบสีแดง แต่ขอเป็นชนิดไม่แช่น้ำ หรือ ใช้ดินสอแดงเหลาแหลมทรงสูง 9 แท่งก็ได้ แต่หากท่านเน้นเรื่องความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง มีธุรกิจการงานใหม่ๆ มีเรื่องราวที่ดีหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดปี ท่านสามารถเสริมได้โดยการใช้โคมไฟรูปทรงสูงเปิดไฟบ่อยๆ นาฬิกาดิจิตัลแบบไฟกระพริบ เพื่อให้ทิศนี้มีความเคลื่อนไหว โดยขอให้เป็นสีออกแดง ชมพู ม่วง ก็จะยิ่งเสริมพลังธาตุไฟมากขึ้นไปอีก
 

 
 

          3. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ “ทิศดีเรื่องโชคเสริม การค้าระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้า การเดินทาง” “พลังดาว 1 ธาตุน้ำ” ได้เข้ามาสะสมตัวที่ทิศทางดังกล่าว หากท่านสามารถดูและบ้านในทิศดังกล่าวให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ ก็จะทำให้การค้าขายราบรื่น มีโชคลาภที่ไม่คาดฝัน หรือธุรกิจใหม่ๆที่ไม่คาดคิด โชคดีเกี่ยวกับเรื่องทางไกลหรือต่างชาติ ธุรกิจการค้าออนไลน์ หรือได้ท่องเที่ยวเดินทางไกลๆ โดยท่านสามารถเสริมพลังของทิศดังกล่าวได้โดยการตั้ง น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตู้ปลา ตู้ไม้น้ำ โดยหากอุปกรณ์ดังกล่าวทำมาจากโลหะสแตนเลส ทรงกลม มันวาว ยิ่งทำให้เป็นมงคล หรือ หากท่านจะกระตุ้นพลังโดยใช้อุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
 

 
 

          4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ “ทิศดีเรื่องอำนาจ ยศศักดิ์ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน” ธุรกิจเกี่ยวกับราชการ สัมปทาน หรือ บริษัทใหญ่ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 6 ธาตุทอง” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นการเสริมอำนาจ บารมีของตัวท่านเอง หรือเสริมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ ท่านสามารถตั้งอุปกรณ์โลหะ หนัก กลม มันวาว ที่มีสภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหว ให้ดูโดดเด่นเพื่อเสริมพลังธาตุทองในทิศดังกล่าวได้ หรือหากท่านต้องการเสริมเรื่องของธุรกิจการค้ากับบริษัทใหญ่ หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถเสริมได้โดยการตั้งอุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น โมเมนตั้ม พัดลมทองเหลือง หรือ นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ เพื่อกระจายพลังจากทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

         โดยต้องระวังการตอก เจาะ ขุด กระทบกระเทือน ในฝั่งที่ติดกับทางทิศใต้ เพราะมีพลังของทิศอสูรประจำปีซ่อนแฝงอยู่ หากยุ่งกับตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามที่ดี จะกลับกลายเป็นส่งผลเสียได้


 


 


          5. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ “ทิศดีเรื่องการศึกษา วิชาการ ความรัก ความสัมพันธ์” รวมไปถึงการโฆษณา การตลาด ประชาสัมพันธ์ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 4 ธาตุไม้” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องของการศึกษา วิชาการ ให้ท่านใช้ต้นไม้ทรงสูง เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิมชนิดที่แช่น้ำ หรือดินสอเหลาแหลมสีเขียว 4 แท่ง วางเพื่อกระตุ้นพลัง แต่หากท่านเน้นเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ ให้ท่านเสริมโดยการใช้ ไม้ดอกสวยงามสำหรับความรักในเชิงหนุ่มสาว หรือ ไม้ใบเขียวชอุ่มสำหรับความสัมพันธ์ทั่วๆไป แต่หากท่านเน้นเรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมชื่อเสียงในด้านดี การตั้งน้ำเคลื่อนไหว เช่น น้ำพุ น้ำล้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ ก็สามารถส่งเสริมพลังดีนี้ได้

          โดยต้องระวังการตอก เจาะ ขุด กระทบกระเทือน ในฝั่งที่ติดกับทางทิศใต้ เพราะมีพลังของทิศอสูรประจำปีซ่อนแฝงอยู่ หากยุ่งกับตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามที่ดี จะกลับกลายเป็นส่งผลเสียได้

 

 

          6. ทิศตะวันออก “ทิศร้ายแห่งการสูญเสีย อุบัติเหตุ อัคคีภัย” เนื่องจากทิศนี้มีพลังของ “ธาตุดินภูเขาไฟระเบิด” สะสมตัวอยู่ โดยเป็นพลังที่ร้อนแรงและคาดเคาได้ยาก ขอให้งดเว้นการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ส่งผลเสียทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยเฉพาะทางด้านฟืนไฟหรือการเสียเลือดเนื้อ โดยท่านสามารถลดร้ายได้โดยการปรับสภาพให้ดินภูเขาไฟไม่ร้อนไม่ปะทุ โดยใช้ “ธาตุทอง” สลายพลังร้ายนี้ออกไป เช่น การใช้อุปกรณ์โลหะสแตนเลส มันวาว ตกแต่ง เช่น รูปปั้นโลหะ โคมไฟสแตนเลส ไฟสีขาว สีเงิน กระดิ่งโลหะ กระดิ่งลม หรือในศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการ เราสามารถจะใช้การนำเกลือใส่ในชามสีขาวและใส่น้ำนิ่งพร้อมเหรียญโลหะบนเกลือเพื่อลดทอนพลังร้ายชนิดนี้ได้เช่นเดียวกัน 

          7. ทิศกึ่งกลางอาคาร “ทิศร้ายแห่งการเสียทรัพย์ แตกแย่ง ผู้ใหญ่กลั่นแกล้ง” เพราะทิศนี้มีพลังของ “ธาตุทองแหลมคม” สะสมอยู่ เหมือนกับมีของมีคมหรือมีดวางใกล้ๆกันอยู่ ขยับนิดหน่อยก็ต้องกระทบกระทั่ง มีเสียงดัง มีความเสียหายได้ ดังนั้นหากในทิศนี้ของบ้านหรือสำนักงานของท่านมีการกระตุ้นพลัง เช่น มีน้ำพุ มีโคมไฟขนาดใหญ่ ก็จะสามารถทำให้เสียทรัพย์ หรือมีความแตกแย่ง ชิงดีชิงเด่นภายในบ้าน หากเป็นในสำนักงานหรือโรงงาน ก็จะมีสภาพผู้บริหารทะเลาะกับพนักงาน หรือโดนลูกค้าคู่ค้ารายใหญ่เอาเปรียบกลั่นแกล้ง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยใช้การตกแต่งแบบ “ธาตุน้ำ” เพื่อถ่ายพลังของธาตุทองที่ไม่ดีนี้ออกไป เช่น การตกแต่งโดยใช้ของตกแต่งสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือใช้การวางชามสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ ใส่น้ำนิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว หรือ การวางของใสๆ เช่น ลูกแก้ว ลูกคริสตัลใส ก็สามารถลดพลังร้ายนี้ได้เช่นเดียวกัน

 
 

          8. ทิศใต้ “ทิศร้ายแห่งการเจ็บป่วย ยอดขายไม่คล่องตัว” โดยทิศนี้จะมีพลัง “ธาตุดินแตกแห้ง” สะสมตัวอยู่ เป็นสภาพของการสะสมของความอุดตันไม่ราบรื่น เหมือนดินที่แตกแห้ง ไม่ชุ่มชื้น หากบ้านของท่านมีการกระตุ้นพลังที่ตำแหน่งดังกล่าว ก็จะส่งผลให้สุขภาพของคนในบ้านไม่ดี หรือหากเป็นสำนักงานหรือโรงงาน ก็จะส่งผลในเรื่องยอดขายที่ไม่ราบรื่น ติดขัด ชะงักงัน เหมือนดินที่แตกแห้งมาคอยดูดเอาโชคลาภออกไป ส่งผลถึงผลกำไรของธุรกิจได้ ท่านสามารถลดร้ายในทิศทางดังกล่าวได้ โดยการใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เป็น “ธาตุทอง” เพื่อถ่ายพลังธาตุดินที่แตกแห้งออก เช่น การใช้กระดิ่งโลหะ รูปปั้นโลหะมันวาว โคมไฟสแตนเลสไฟสีขาวสว่างๆ หรือการวางสิ่งของที่เป็นสีขาว เงิน ทอง มีรูปทรงกลมๆ พร้อมทั้งใส่น้ำนิ่งเพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม เช่น ชามโลหะสแตนเลสใส่น้ำนิ่ง ก็สามารถช่วยลดร้ายในมุมนี้ได้เช่นเดียวกัน

            โดยในปีชวดนี้ ต้องระวังการตอก เจาะ ขุด ทุบรื้อ ในทิศใต้เป็นอย่างมาก เพราะมีพลังร้าย “ทิศชงปี” หรือ “ทิศแตก” รวมไปทั้ง “ทิศอสูรปี” ซ้อนทับอยู่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือเรื่องร้าย ต้องดูฤกษ์ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงทุกครั้ง


 
 

 

          9. ทิศเหนือ “ทิศร้ายแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง มีคดีความ” โดยทิศนี้ในมีพลังซ่อนแฝงของ “ธาตุไม้ที่เริ่มเจริญเติบโต” สะสมตัวอยู่ เหมือนไม้ที่ต้องพยายามแทรกตัวจากใต้ดินขึ้นไปเหนือผืนดิน ทำให้มีแรงเสียดทานกับผิวดิน มีการกระทบกระทั่งกัน ดังนั้นหากบ้านของมีการกระตุ้นพลังที่ตำแหน่งดังกล่าว ก็จะทำให้ภาพรวมของคนในบ้านนั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี หรือ หากเป็นสำนักงานหรือโรงงานก็อาจจะทำให้ท่านมีปัญหากับลูกค้าหรือคู่ค้าได้ หากร่วมไปกับการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม รบกวนพลังในทิศดังกล่าวโดยไม่ดูฤกษ์ยามที่ดี ก็สามารถส่งผลเสียถึงขั้นมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลได้ การแก้ไขในทิศทางดังกล่าว ขอให้ใช้ “ธาตุไฟ” เพื่อสลายพลังร้ายของธาตุไม้ทิ้งไป โดยการตั้งของที่มีสีแดง ชมพู ม่วง รูปทรงสูงแหลม เช่น โคมไฟหรือไฟกระพริบสีแดง ดินสอเหลาแหลมที่เป็นสีแดง
 

 

            สุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำเอาหลักการเบื้องต้นของการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมมงคลและหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยในปีชวดนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลดีกับตัวของท่านและสมาชิกภายในบ้านให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในการจัดฮวงจุ้ยขั้นสูงเพื่อสร้างความเป็นมงคลในระยะยาว ขอให้ท่านได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์ครับ


 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย