search
 
-A +A
www.tawanfengshui.com

หน้าแรก

DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

   


“หน้าต่าง” สร้างความแตกต่างในศาสตร์ฮวงจุ้ย
 

          การประเมินฮวงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์ที่มีรายละเอียดในการพิจารณาหลายด้าน โดยหลักการพื้นฐานคือ
การนำกระแสพลังจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาสะสมในที่พักอาศัยในปริมาณที่พอเพียงและทิศทางที่ดีเพื่อ
เสริมสมาชิกที่อยู่อาศัยในบ้าน จึงทำให้การพิจารณาชัยภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกว่าสามารถส่งกระแส
พลังเข้ามาสู่ที่พักอาศัยของเราได้หรือไม่ กับการดูตำแหน่งทิศทาง และรูปแบบของประตูทางเข้าหลัก
ว่าสามารถรับกระแสพลังเหล่านั้นได้หรือไม่ จนทำให้ในหลายๆครั้ง เราก็ละเลยกับการพิจารณาส่วน
ประกอบอื่นๆภายในที่พักอาศัยของเราไปได้เหมือนกัน

          แท้จริงแล้ว “หน้าต่าง” เองก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบภายในบ้านที่มีหลักการคล้ายกับประตู นั่นก็คือเป็น
ช่องเปิดที่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศภายในกับภายนอกบ้านได้ ซึ่งตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่ง
ที่สามารถรับกระแสพลังได้ ความแตกต่างกับประตูจะมีอยู่แค่อย่างเดียวคือไม่ได้เป็นช่องเปิดที่ไว้
สำหรับให้ผู้อยู่อาศัยผ่านเข้าออก อย่างไรก็ตามหากเรามีความเชื่อว่ากระแสพลังจากภายนอกนั้นเป็น
สิ่งสำคัญ ที่เราต้องนำพาเข้ามาหล่อเลี้ยงอาคารสถานที่ของเรา ส่วนประกอบของบ้านที่สามารถจะเปิด
รับเอากระแสพลังดังกล่าวได้นั้นก็เห็นจะมีเพียงแค่ประตูหรือหน้าต่างเท่านั้นครับ หรือถ้าเราเรียกว่า
“ประตู” เป็นพระเอกของบ้าน “หน้าต่าง” นั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็น “เพื่อนพระเอก” ที่ละครทุกเรื่องก็
ต้องมีบทบาทสำคัญนี้นั่นเองครับ มากไปกว่านั้นในบางเรื่องก็ยังจะสามารถเขียนบทบาทให้เพื่อนพระ
เอกเด่นกว่าพระเอกได้ซะอีกด้วย


 


 

หน้าต่างถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการนำพา
กระแสพลังให้หลากไหลเข้าที่พักอาศัยของเราได้


         
          โดยหลักการของการออกแบบหรือใช้งาน “หน้าต่าง” ที่เป็นมงคลตามหลักของฮวงจุ้ยในระบบ
วิชาการมีดังนี้ครับ โดยในข้อแรกบ้านที่ดีต้องพยายามมีหน้าต่างให้เยอะๆเข้าไว้ครับ เพราะถึง
แม้ว่าบ้านของเราจะมีประตูใหญ่สักเท่าไร หากเราหวังเพียงแค่ให้กระแสพลังที่ดีนั้นผ่านมาแค่
ทางช่องประตูเพียงอย่างเดียว การที่จะนำเอาพลังนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงทั่วอาคารสถานที่จะเป็น
ไปได้ยากมาก ดังนั้นการที่เรามีหน้าต่างเป็นปริมาณมาก ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้
ว่ากระแสพลังจะสามารถหลากไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงที่พักอาศัยของเราได้เต็มที่ โดยหากจะให้
สรุปง่ายๆว่าเราจำเป็นต้องที่หน้าต่างเป็นปริมาณเท่าไรดีก็ขอสรุปคร่าวๆว่า อย่างต่ำแล้วในหนึ่ง
ห้องที่เราอยู่อยากจะให้มีจำนวนหน้าต่างสัก 2 บานครับ เพราะการมีหน้าต่างอย่างต่ำ 2 บานจะ
เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจได้ว่าห้องของท่านนั้นสามารถจะมีการสร้างกลไกที่ทำให้กระแสพลัง
นั้นสามารถหลากไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงได้แน่นอน
ห้องที่ออกแบบหน้าต่างให้ช่วยเสริมกระแสพลังไหลเวียนได้ดี

          ในข้อถัดมา เมื่อเรามีหน้าต่างในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่ทุกๆบ้านมักจะลืมอยู่เสมอๆ นั่นก็
คือ ควรจะต้องมีการเปิดให้หน้าต่างของบ้านเราทุกๆวัน เพื่อให้กระแสพลังใหม่ๆนั้นส่งเข้ามาได้
อยู่เสมอๆ เพราะหากเราไม่ได้เปิดหน้าต่างก็ยังเท่ากับว่าเราไม่สามารถนำเอากระแสพลังจาก
ภายนอกมาหล่อเลี้ยงที่พักอาศัยของเราได้ และนอกจากนั้นการที่เราไม่ได้เปิดหน้าต่างก็เท่า
กับเราต้องทำการหายใจเอาแต่อากาศเดิมๆเข้าไปในร่างกายอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีโอกาสที่เป็น
อากาศที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ได้เท่าที่ควร โดยการเปิดหน้าต่างอย่างต่ำตามหลักของวิชาฮวงจุ้ยก็
อยากที่จะได้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวันครับ

 

 

 

หากมั่นใจว่าห้องของเรานั้นสามารถรับกระแสพลังที่สดชื่น
บริสุทธิ์ได้ ยิ่งเปิดหน้าต่างรับพลังนั้นได้นานก็ยิ่งเป็นมงคล

          สำหรับในข้อ 3 นั้น หน้าต่างถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับประตูบ้านได้ครับ
เช่นหากเรามั่นใจว่าทิศหน้าบ้านของเราเจอทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นทิศที่ดีประจำยุคที่ 8
(พศ.2547-2567) ของฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน หรือ ทิศทางที่เสริมกับธาตุปรับดวงของเรา
ซินแสก็มักจะเลือกให้ทิศด้านหน้าบ้านหรือใกล้ๆกับตำแหน่งประตูนั้นสามารถที่จะมีหน้า
ต่างเสริมเข้าไปได้อีกในกรณีที่หน้าบ้านมีความกว้างมากๆ หรือประตูของบ้านเล็กเกินไป
เช่นเดียวกันกับอีกกรณีครับ ที่หากทิศประตูของบ้านนั้นไม่ได้เจอทิศดี ซินแสก็จะมองว่า
สามารถเลือกที่จะเปิดหน้าต่างในทิศอื่นๆในปริมาณหรือพื้นที่เยอะๆได้หรือไม่ เพื่อที่จะรับ
กระแสพลังที่ดีที่เป็นมงคลให้ผ่านเข้ามาเพื่อช่วยชดเชยกระแสพลังที่ไม่เป็นมงคลของ
ทิศประตูนั่นเองครับ


เมื่อประตูบ้านอยู่ในองศาทิศทางที่ดี ก็สามารถใช้หน้าต่างในการช่วยเสริมความเป็นมงคลได้

          
          โดยก็มีข้อที่ต้องระวังในการเลือกตำแหน่งของหน้าต่างอยู่บ้างครับ เช่นการเลือกหน้าต่างนั้นไม่
ควรอยู่ในตำแหน่งหัวนอนพอดี เพราะจะทำให้ศรีษะในเวลานอนโปร่งโล่งกระแสพลังยังสามารถ
ไหลเข้ามาทางจักระที่ศรีษะได้ ทำให้รบกวนการนอนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท
ซึ่งในข้อนี้ก็สามารถแก้ได้โดยตนเองคือการติดม่านและปิดม่านในขณะที่กำลังนอน หรือหน้าต่าง
ที่มีขนาดใหญ่มากจนเกินไปก็อาจทำให้การกำหนด “ทิศหยาง” หรือ “ทิศประตู” ของบ้านนั้นไม่
แน่นอนหรือผิดเพี้ยนไป หน้าต่างที่ดีก็ไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าประตูบานประธานของบ้านครับ


ท่านผู้อ่านคงเห็นแล้วนะครับว่าการออกแบบและเลือก “หน้าต่าง” ที่ดีนั้นสามารถสร้าง
ความแตกต่างให้กับฮวงจุ้ยบ้านของท่านได้มากทีเดียว อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้เกริ่น
ไว้ตั้งแต่ต้นว่าการจัดปรับฮวงจุ้ยนั้นจะต้องมองและพิจารณาในหลากหลายแง่มุม ซึ่งเพื่อ
ให้ได้มงคลจากการจัดปรับฮวงจุ้ยมากที่สุด ท่านควรได้รับคำปรึกษาโดยละเอียดจาก
ซินแสที่มีประสบการณ์ครับหน้าแรกฮวงจุ้ย
  
|

หน้าแรก

| DVD และหนังสือ ของ อ.ตะวัน | อ.ตะวัน ในสื่อต่างๆ |

ติดต่อ อ.ตะวัน โทร 080-298-9998

 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
tawanfengshui.com
Tel : 080 298 9998
Email : mastertawan@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic